لیست های حزبی یا اصلاح طلبی ؟

علی تاجرنیا‪-‬ اصلاح طلبان در شرایط پیچیده ای به سر می برند چرا که از سویی هزینه لیست ندادن برای دوره های بعدی برای آن ها گران است و از سویی عاجز در ارائه لیست هستند. علت اینکه شورایعالی اصلاح طلبان به این نتیجه رسیده است که درانتخابات هیچ لیستی را نمی توانند ارائه دهند، این است که کاندیداهای مفید آن ها رد صلاحیت شده اند اما شاید علت اینکه دراین میان برخی احزاب منتسب به اصلاح طلبی به دنبال این هستند که علی رغم اعلام رسمی این شورا ، لیست انتخاباتی ارائه دهند اولا برای رهایی از همین هزینه عدم ارائه لیست در سال های آتی است ثانیا
اینکه جریان اصلاحات
می خواهد از حداقل هایی که
برخوردار است بهره مند شود. اما حقیقت این است که افکارعمومی حامی اصلاح طلب می دانند که بدنه اصلی جریان اصلاح طلب اطراف آن ها هستند و اکنون این بدنه به این نتیجه رسیده که در این زمان، امکان ارائه لیست وجود ندارد.آن ها می دانند
که در خوش بینانه‌ترین حالت، کمتر از
یک ششم کرسی های مجلس را می توانند از آن
خود کنند. از سویی شورایعالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تجربه ای از انتخابات گذشته دارند که تجربه خوبی نبود. تجربه دادن لیست ائتلافی و یا جای دادن برخی از چهره های به اصطلاح اصولگرا در لیست خود، تجربه ناموفقی است که اصلاح طلبان دراین دوره ، نمی خواستند آن را تکرار کنند برای همین هم به سمت دادن لیست ائتلافی نرفتند. بنابراین کاملا واضح است که جریان اصلاحات نمی تواند در این انتخابات نقش جدی داشته باشد .
اما علاقه برخی احزاب منتسب به اصلاح طلبی برای ارائه لیست دراین انتخابات، دلیل دیگری هم دارد، و آن پیشینه این احزاب است. احزابی که نشان دادند بیشتر به رفتار های سیاسی تا خط مشی اصلاح طلبانه پایبندند به هر روی این احزاب احساس می کنند که به هر شکل باید در مجلس حضور پیدا کنند و ازهمین رو سخن از ارائه فهرستی برای انتخابات داده اند. شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان نیز منعی برای این حزب وسایر احزاب برای حضور درانتخابات نگذاشته است اما نباید آن را به نام لیست اصلاح طلبی نوشت . شکی نیست ارائه چنین لیستی نقطه عطفی در رفتار این حزب و رویکردش نسبت به مسائل خواهد بود. به هر حال ما باید شرایط راآزاد بگذاریم و درنهایت این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند اما کسانی که مسائل سیاسی را به صورت جدی دنبال می کنند می دانند که مجموعه های اصلی اصلاح طلبی چه هستند و این گونه احزاب را به عنوان جریانات اصلی اصلاح طلبی ارزیابی نمی کنند، بنابراین نباید تصور کرد حضور یک یا چند حزب اصلاح طلبی و ارائه لیست آن ها نتیجه را علیه اصلاح طلبان تغییر می‌دهد .
از سویی دیگر در کنار لیست این گونه احزاب، ارائه لیست های جعلی نیز همیشه وجود داشته است که در مورد آن هم باید گفت معمولا افکار عمومی هم درمیان اصولگرایان و هم
اصلاح طلبان یک لیست را نزدیکتر به خط مشی خودش می داند و لیست های جعلی
اصلاح طلب نیز محلی از اعراب نخواهد داشت.