مبادله دارو و غذای ایران با کشورهای آمریکای جنوبی

رئیس سازمان غذا و دارو از صادرات دارو از ایران به ازای واردات غذا از کشورهای مختلف از جمله آمریکای جنوبی خبر داد. به گزارش ایرنا، محمدرضا شانه ساز گفت: این اقدام موجب ورود داروهای ایرانی به کشورهای مختلف و توسعه صادرات می‌شود و به این ترتیب کشورهای دیگر باکیفیت داروهای ایرانی و قیمت مناسب این اقلام آشنا می‌شوند.وی افزود: مبادله دارو و غذا امر جدیدی نیست و مدتهاست انجام می‌شود. یکی از موانع این صادرات این است که کشورهای بزرگ می‌دانند ورود ایران به بازار دارویی کشورها بازار آنها را تحت الشعاع قرار می‌دهد.