تنش دوباره ترکیه و سوریه

مهدی مطهرنیا‪-‬ باردیگر تنش میان ترکیه و سوریه به اوج خود رسیده است . موضوعی که مورد پرسش بسیاری است که از چه روی باید بازهم شاهد این درگیری‌ها باشیم و چرا پایانی درآن نیست.
معتقدم در آینده نظم نوین، این منطقه باید به عنوان منطقه ملتهب اصطکاک میان قدرت‌های بزرگ منطقه ای و بین المللی مطرح باشد و
بنابراین سال‌هاست با شکل گیری
نظم نوین جهانی ، ناامنی به ویژه از سوی ابر قدرت‌ها دراین منطقه تثبیت شده است . این منطقه که از شمال غربی آفریقا تا جنوب عراق را در برمی‌گیرد
منطقه ای است که در آن ایجاد نا امنی و توازن ضعف در قالب یک منازعه سیاسی و گسترش آن در حوزه امنیتی سیاسی دردستورکار است، این که ما نوسانات و سیالات و جنگ‌هایی دراین منطقه می‌بینیم نیز به شرایط این منطقه برمی‌گردد. این منطقه به طورکلاسیک جغرافیای تنش بوده است و دوم اینکه این تنش دراین جغرافیا به سود قدرت‌های بزرگ جهانی به ویژه ابرقدرت‌هایی است که خواهان منازعه میان رقبا و ایجاد توازن ضعف بین آن‌ها هستند. ازاین رو
در این منطقه ، منازعات مذهبی، نژادی منطقه ای
و حتی طبقاتی و قشری تشدید می‌شود. ممکن است امروز با تنش ترکیه و سوریه این پرسش پیش می‌آید که چرا این نوسانات تنداست و دوباره چالش‌ها و تنش‌های بین دو کشور بازگشته اند، درحالی که پیشتر تصور این بود به سمت آرامش گام برداشتیم. به عبارتی در حالیکه درچند هفته گذشته ارتباطات همگرا را شاهد بودیم اما با عبور از یک بازه زمانی نه چندان طولانی، شاهد بازگشت این همگرایی به واگرایی و جنگ‌های اخیر هستیم اما این موضوع ، بسیار ساده وقابل پیش بینی است چرا که بافت این منطقه چه از منظر کلاسیک و چه
آینده نگری ، از همین تنش‌ها پیروی می‌کند .
دراین میان ایران نیز یکی از مهمترین کنشگران منطقه ای
محسوب می‌شود . قاعدتا تنش ترکیه و سوریه گریبان ایران را هم می‌گیرد .
از سویی ایران از یک سو تحت چالش‌های خاورمیانه عربی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر به واسطه انچه دیده می‌شود یعنی رودر‌رویی امریکا با ایران با فشارهای بین المللی و تحریم‌های اقتصادی روبه روست .