خبر

نامه سيمين بهبهايي به افشين علا
در خانه پوران عزيزم شعري شنيدم که در فراق ابدي مادر نوشته بوديد مرا به ياد سروده «اي واي مادرم» شهريار انداخت و کم از آن نبود. شما جوان‌ها هستيد که بايد جاي رفتگان را خالي نگذاريد. آفرين بر شما! من پانزده سال بيشتر نداشتم که آن شعر شهريار را خواندم و بر اثر آن گريستم. روي زانوي شهريار بزرگ شده بودم. اميد آن است كه آينده شما كم از مقام او نباشد. البته مشکل است، اما شما مي‌توانيد، با کوشش و مطالعه، اين مشکل را آسان کنيد. باز هم آفرين بر شما! «سيمين بهبهاني26 فروردين 93».
 
دو زمان پيشنهادي وزارت کشور
وزير کشور درباره نحوه نظارت بر هزينه کرد نامزدها در انتخابات گفت: اين موضوع اصلاحيه‌اي بوده است که اخيرا در قانون انجام شد و چندروزي بيشتر نيست که به ما ابلاغ شده است. در اجراي اين مهم همه نامزدهاي نمايندگي بايد، حساب باز کنند و در کنار آن حسابرس داشته باشند و بايد همه منابع را از طريق اين حساب تامين کنند. بنابراين لازم است اقدامات حسابرسي روي آن اتفاق بيفتد. لذا در عمل نياز به زمان متناسب خواهد بود. عبدالرضا رحماني فضلي ادامه داد: با اين وجود، وظيفه وزارت کشور، ابلاغ اين مصوبه است که ما به همه فرمانداري‌ها ابلاغ کرده‌ايم. يکي از وظايفي هم که به عهده وزارت کشور گذاشته شده تعيين ميزان منابع لازم سرانه براي تبليغات هر نامزد در انتخابات است که اين را گفته‌ايم تا محاسبه کنند ولي نحوه محاسبه و نظارت بر آن به دليل آنکه زمان خيلي کوتاه است، حتما امسال نامزدها به صورت کامل نمي‌توانند دنبال کنند.