انتخابات و سرنوشت لیست‌ها

یازدهمین دوره انتخابات مجلس با آغاز فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها درحالی وارد فاز جدیدی شده است که سرانجام لیست‌ها از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. با توجه به اینکه اصولگرایان تلاش خاصی کردند به لیست مشترک برسند اما از ابتدا نیز مشخص بود این جریان توان دستیابی به لیست واحد را ندارد و اختلافاتی که میان گروه‌های مختلف این جریان وجود دارد در نهایت منجر شد تا لیست‌های گوناگونی از اصولگرایان دیده شود.به نظر می‌رسد بنابر اختلاف نظرهای دیده شده میان این گروه‌ها‌ در ادامه و با تشکیل مجلس یازدهم نیز شاهد همین وضع در صحن خانه ملت و گروه بندی‌ها‌ی درون آن خواهیم بود. اصلاح‌طلبان نیز با توجه به روند تایید صلاحیت‌ها‌ و تصمیم شورای عالی سیاستگذاری برای عدم ارائه لیست واحد و واگذاری تصمیم به احزاب، دارای شرایط ویژه ای هستند. به نظر نمی رسد با توجه به شرایط موجود احزاب و لیست‌ها‌ی مورد حمایت آنها بتواند از شانس بالایی برای پیروزی برخوردار باشد. اگرچه همواره انتخابات مجلس در شهرهای بزرگ وابسته به لیست‌ها‌ بوده و جریان‌ها‌ی سیاسی از این طریق توانسته اند وارد مجلس شوند امادر این دوره با توجه به اقبال نه چندان زیاد مردمی به هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا بعید نیست که شاهد باشیم چهره‌ها‌ بیشتر نقش آفرین باشند و بتوانند از توان خود برای پیروزی استفاده کنند. درباره شانس مستقل‌ها‌ در انتخابات دوم اسفند در شهرهای بزرگ باید گفت این بستگی به توان مالی کاندیداهای مستقل دارد چرا که برای پیروزی در چنین شرایطی نیاز به تبلیغات گسترده است و توان مالی فاکتور مهمی است. با این حال نباید نکته دیگری را فراموش کرد و آن هم فضای انتخاباتی این روزها در شهرستان‌ها‌ و تهران است. به‌نظر می‌رسد اگر فضای خیابانی و معابر و به‌طورکلی جنب و جوش انتخاباتی این دوره را با ادوار دیگر مقایسه کنیم در این دوره این جنب و جوش‌ها‌ کمتر دیده می‌شود که احتمالا ناشی از دلسردی بخشی از مردم از عملکرد گروه‌ها‌ی مختلف سیاسی است. با این حال با توجه به میدان‌داری گروه‌ها‌ی اصولگرا در انتخابات پیش‌روی و تاکید این جریان روی استفاده از روش‌ها‌ی سنتی همچون تبلیغات در مساجد و هیات‌ها‌ به نظر می‌رسد این نوع از تبلیغات در این انتخابات بیشتر و تاثیرگذار تر است چرا که جامعه هدف بیشتری را با توجه به اقتضائات انتخابات پیش روی دربرمی گیرد.