آمادگی برای فراهم کردن بستر توسعه علوم شناختی با کمک رسانه‌ها

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به اینکه علوم شناختی در صورت همراهی با رسانه‌ها و نوآوری آنها، توسعه خوبی خواهد یافت، گفت: معاونت علمی و فناوری آماده فراهم کردن بستر توسعه علوم شناختی به کمک رسانه‌ها است.
به گزارش ایسنا، سورنا ستاری در نخستین «کنفرانس ملی علوم شناختی و رسانه» با اشاره به اهمیت علوم شناختی، یکی از اولویت‌های معاونت علمی و فناوری طی شش سال اخیر را توسعه علوم شناختی عنوان کرد و گفت: ما معتقدیم که نانو، بیو، آی تی و علوم شناختی محور توسعه آینده هستند و ما هم باید این حوزه‌های علمی را در کشور توسعه دهیم.
وی افزود: توسعه این حوزه‌های علمی در دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته است و ما هم باید با کمک متخصصان داخلی و توانمندی فعالان، این حوزه را توسعه منطقی دهیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: اگر بخواهیم تعریفی ساده از اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم، باید بگوییم در این اقتصاد نگاه به سرمایه مالی و جیب نیست بلکه نگاه اصلی به جوانان، فکر، ایده و مغزهایشان است؛ اقتصاد نفتی فرهنگ غلطی با خود به جامعه تزریق کرده است که بر اساس آن، همه مشکلات با پول حل می‌شود و در این اقتصاد هیچ جایگاهی برای تخصص و توان متخصصان و نیروی انسانی وجود ندارد.
ستاری تاکید کرد: در اقتصاد دانش‌بنیان، ارزش افزوده یعنی تفکر و مغز نیروی انسانی. در این اقتصاد، خام فروشی جایی ندارد و به مرزهای دانش توجه می‌شود. این در حالی است که تحریم‌ها نیز جایی اثر دارد که به خام‌فروشی روی آورده‌ایم. اما این تحریم‌ها به مرز دانش ورود نکرده و این عرصه از تحریم‌ها مصون مانده است.