اختصاص منابعی برای تکمیل تجهیزات بیمارستانی و پوشش کامل درمان در روستاها

نمایندگان مجلس منابعی را برای پیشگیری و پوشش کامل درمان در روستاها و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشت و درمانی اختصاص دادند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه ماده ۴۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند.
طبق این مصوبه یک نهم مالیات و عوارض ماده ۷ و بندهای الف و ب ماده ۲۸ این قانون به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را با پایان ۱۵ ماه بعد به حساب وزارت بهداشت و درمان واریز کند. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال 


عمومی است.
۱۰۰ درصد منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای ۲۰ هزار نفر و پایین‌تر و جامعه عشایری در چارچوب نظام ارجاع اختصاص می‌یابد و بعد از تحقق هدف مذکور به نسبت به تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت اقدام شود. هرگونه پرداخت هزینه پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش و فوق‌العاده‌های ماموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی و اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است.