فرشتگان سپید پوش ایران زمین

جعفر بای‪-‬ وقتی پدیده مشترکی جهانیان را تهدید می‌کند ناچار ملت‌ها نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند، کرونا به عنوان یک اتفاق واحد جهانی امروزه به دور از هر گونه ادعا ، شعار و سخن ساده، ماهیت و واقعیت، محتوا و درون ملت‌ها را از ویترینشان بیرون کشیده و هویت آنان را آنگونه که هستند نشان می‌دهد. این روزها ایثار و فداکاری پزشکان، همت و کوشش پرستاران، زحمت و تلاش کارکنان بیمارستان‌ها صفحه زرینی به تاریخ کشورمان افزوده است. فعالیت بی وقفه کادر درمان کشورمان جهان را به حیرت برده و حضور شجاعانه کارکنان حوزه سیاست در خط مقدم جبهه نبرد با ویروس منحوس و خطر پذیری آنان در کنار مبتلایان به کرونایی که خودی و غیر خودی نمی‌شناسد و سرعت و سرایتش بشریت را مات و مبهوت کرده، هیچگاه در تاریخ فراموش نخواهد شد.
فرشتگان سپید پوش تمام قد و با همه توان برای حفظ جان همنوعان، با تلاش طاقت فرسا برای سلامت هموطنان، صحنه‌هایی از خود به نمایش گذاشتند که موجب حسرت جهانیان شده است. جهادگران جبهه حق علیه باطل که در خونشان حس نوع دوستی و خدمت به همنوع و تلاش بر سلامتی هموطن لبریز است، با زمان شناسی دقیق و موقعیت یابی درست در جبهه جدید نبرد فداکارانه مبارزه می‌کنند و با همیت عالی و غیرت بی بدیل بشریت را مبهوت کار و تلاش خودشان کرده اند.
مبارزه خستگی ناپذیر افسران ارشد سلامت کشور تعجب و حسرت جهانیان را معطوف خویش نموده است. بی شک دنیای غرب در آرزوی داشتن چنین عناصر مسئول و متعد ، شجاع و خستگی نا پذیر هستند. کار شبانه روزی، تلاش بی وقفه چند شیفتی، حذف برنامه‌های شخصی، درک دقیق مسئولیت خطیر و حضور تمام قد و همه جانبه برای خدمت بیماران و نجات جان آنان جهان را مات و مبهوت خود کرده که چگونه می‌شود چنین بود؟ خطر پذیری برای نجات جان همنوع و تلاش و کوشش مستمر برای کاهش درد هموطن کار شبانه روزی برای سلامتی هم کیش، از ویژگی‌های ملت همیشه پیروز است که برای حفظ سلامت مردمش لحظه ای آرام ندارد و اوراق زرین تاریخش مملو از تلاش و کوشش‌های بی وقفه جهادگران بی ادعا است که برای رشد ، پیشرفت ، ترقی و تعالی کشورش همه توانشان را در خدمت ساختن جامعه وقف نموده اند، عزت و همت همه جانبه خویش را مصروف تولید دانش نموده اند و با تواضع و فروتنی در یاری رسانی در بیماران از یکدیگر سبقت می‌گیرند؛ این شجاعت و رشادت‌ها، ایثار و فداکاری‌ها و نبرد و جهاد بی وقفه در تاریخ فراموش نخواهد شد و نباید فراموش کرد ملتی که سال‌ها تحت تحریم بی رحمانه دشمن سفاک قرار دارد امروز وقتی دشمن خود را در ضعف و زبونی می‌بینید برای کمک به او اعلام آمادگی می‌کند.
دشمنی که کمر همت به نابودی این ملت بسته بود وقتی امروز در باتلاق گرفتار می‌شود، در چنین حالی باز حاضر به لغو تحریم‌های بی رحمانه علیه ما نیست ولی دلاوران عرصه علم و دانش و سنگر بانان سلامت با افتخار اعلام آمادگی برای کمک به آنان می‌کنند؛ آیا تاریخ بشریت چنین نکات ارزشمند انسانی را فراموش خواهد کرد؟ آنچه که مسلم است انسان‌ها هیچگاه این همه شجاعت افتخار آمیز نجات دهندگان بیماران از چنبره ویروس کرونا را فراموش نخواهند کرد ؛ شایسته است برای این اقدامات ارزنده و فعالیت‌های شایسته فرشتگان سپید پوش قیام کرده و ادای احترام نماییم.