آخرين وضعيت پرونده‌هاي مشايي، بقايي، زم و طبري

50 درصد زندانيان امنيتي به مرخصي رفتند
آخرين وضعيت پرونده‌هاي مشايي، بقايي، زم و طبري
سخنگوي قوه قضائيه با حضور در برنامه دست خط آخرين وضعيت پرونده‌هاي مشايي، بقايي، زم، طبري، فريدون و زاغري را تشريح کرد. غلامحسين اسماعيلي اظهارکرد: در ابتدا بايد اشاره کنم که در دوره شيوع کرونا و حتي در غير دوره کرونا، اقدامات قوه قضائيه در حوزه زندانيان مي‌تواند الگو و معيار براي رفتار ساير حکومت‌ها با زندانيان باشد. به گونه‌اي تدبير شد که با ضدعفوني کردن، با در اختيار گذاشتن اقلام بهداشتي، اعطاي مرخصي به زندانيان، اعطاي عفو به زندانيان، اهتمام به سلامت زندانيان باشد. وي درباره مرخصي زندانيان گفت: 100 هزار نفر از زندانيان ما به مرخصي رفتند که 50 درصد زندانيان ما هستند، 50 درصد زندانيان امنيتي هم به مرخصي رفتند. اين‌ها اقدامات بزرگي در نظام قضائي ما براي حفظ سلامت و هم حفظ آرامش براي خانواده زندانيان و خود زندانيان و افکار عمومي بود و همچنين الگويي براي کشور‌هاي مختلف در سطح بين‌الملل بود. اسماعيلي درباره مرخصي نازنين زاغري اظهارکرد: ايشان هم به مرخصي رفته و الان هم در مرخصي است. مرخصي ايشان هم تمديد شده، منتهي به تناسب شخصيت مجرمين، براي دوران آزادي برنامه‌هاي مختلفي را در نظر گرفته‌ايم. سخنگوي قوه قضاييه درباره پرونده اکبر طبري تصريح کرد: اين پرونده بررسي‌هاي دادسرايي را تمام کرده و الان در دادگاه است، به لحاظ همين شرايط کرونايي تاخير افتاد. بنا بر اطلاعي که رئيس دادگاه به ما داده در ارديبهشت ماه جلسات دادگاه را آغاز خواهيم کرد. عدد متهمين اين پرونده را ترديد دارم که 23 هستند يا 32 نفر هستند. وي در پاسخ به اينکه خيلي‌ها سوال دارند برادر يکي از آقايان که رئيس يکي از قواست، الان چطور وضعيتي دارد، اظهارداشت: ما مي‌گوييم بر اساس ضوابط محکوميتش را مي‌گذراند و بر اساس ضوابط و شرايط که ويژه است، از امتيازاتي که قوه قضائيه در نظرگرفته است استفاده مي‌کند. اسماعيلي درباره وضعيت پرونده‌هاي مشايي و بقايي نيز خاطرنشان کرد: آن‌ها هم در مرخصي هستند. خبري که به ما داده شده، اين است که يک نفر از آن‌ها کسالتي هم دارد و دوران درمان خود را بيرون از زندان سپري مي‌کند. وي درباره پرونده روح‌ا... زم نيز گفت: فاز اولش، خودش است که تحقيقاتش تکميل شده و چند جلسه دادگاه او نيز برگزار شده است و ادامه جلسات دادگاه را نيز به زودي خواهيم داشت. بخش دوم، تعدادي از عناصر مرتبط اصلي‌تر و داراي نقش فعال‌تر هستند که در اين حوزه تعدادي از افراد دستگير شده‌اند، تحقيقات پرونده آن‌ها تکميل شده و به نوعي مي‌توان گفت که کيفرخواست گروه دوم هم به دادگاه رفت و افراد متعددي تا الان احضار شده‌اند، از آن‌ها تحقيق شده، براي برخي قرار تامين صادر شده، برخي هم بدون قرار تامين در رفت و آمد و ادامه بازجويي‌ها و تحقيقات هستند.