رفتار سیاسی با دولت شایسته نیست

اقدام دولت در اعطاي وام به يارانه‌بگيران کار خوبي است اما بضاعت مالي دولت با دولت‌هاي صنعتي پيشرفته فرق مي‌کند. مثلا آلمان و آمريکا براي مقابله با بيماري کرونا بودجه‌هاي ميليارد دلاري درنظر گرفته‌اند و ما نيز بودجه نسبتا مناسبي اختصاص مي‌دهيم که يک ميليارد دلار آن را از صندوق توسعه ملي برداشته مي‌شود. لذا بين اختصاص بودجه براي اين مقابله تفاوت بسيار است، اما کار اخير دولت درحد بضاعت خوب بوده اما اکنون سخن از کساني است که شغل خود را از دست داده‌اند. اکنون نه بحث کم‌درآمدها‌ که بحث بي‌درآمدها مطرح است. عده‌اي اکنون در اثر اين وضعيت شرايط به‌مراتب سختي را تحمل کرده و مي‌کنند. خيلي از کارگاه‌هاي ساختماني تعطيل است، خيلي از آنهايي که روزمزد بودند فاقد درآمد شده‌اند، آنهايي هم که کسب‌وکار شهري داشته و روزمزد کار مي‌کردند فاقد درآمد شده‌اند. لذا اين اقدام دولت در جهت مرهم نهادن بر مشکلات آنهاست و البته بدان معنا نيست که اين اقدام کافي است اما در اندازه بضاعتي که دولت دارد و با وجود اين تحريم‌ها اقدام پسنديده‌اي است. از طرفي برخي مطرح مي‌کنند که دولت بايد منابعي براي مقابله با کرونا تخصيص دهد در حالي که منابع دولت محدود بوده و همان‌هايي است که از پيش تصويب کرده و غير از آنها منابعي ندارد. با اين حال به خاطر اينکه شرايط همينطور مسکوت نماند قرار شده که از شنبه برخي فعاليت‌ها راه بيفتد تا برخي از اين بي‌درآمدي‌ها و بيکاري‌ها جبران و فشار کمتري به مردم وارد شود. نگران اين مساله نيز هستيم که با راه افتادن اين کسب‌وکارها از روز شنبه دوباره انتشار و شيوع ويروس بالا برود که بايد تحت ارزيابي و کنترل باشد. چراکه اين يک موضوع دوجانبه است. از طرفي اينکه در خانه ماندن‌ها را جلو ببريم که اين پرسش پيش مي‌آيد که تکليف مشاغل از دست‌رفته و افرادي که بيکار شدند چه مي‌شود؟ از سوي ديگر اگر قرار باشد که قدري مشاغل آزاد شوند، مردم سر کار بروند و خانه‌نشيني کمتر شود ممکن است که انتشار ويروس افزايش يابد. لذا بايد نوعي کنترل صورت گيرد که اگر مشاهده شد که انتشار زياد مي‌شود تدابير سخت‌گيرانه‌تري اتخاذ شود. با اين حال هستند کساني که با وجود اين همه کارهايي که از سوي دولت انجام مي‌شود دولت را متهم به کم‌کاري و ناتواني مي‌کنند که اساسا نبايد اعتنايي به آنها کرد و به نظر مي‌آيد که حرف‌ها بايد فني و کارشناسانه باشد و اگر کسي حرفي دارد بايد کارشناسانه سخن بگويد نه اينکه بدون دليل و سند حرف بزند. بالاخره غيرکارشناسي حرف زدن و سياسي رفتار کردن الان شايسته نيست. بايد رفتارهاي غرض‌آلود سياسي کنار برود و همه به سلامت و معيشت مردم توجه کنند.