شکرستان دولت!

سرویس جامعه جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، آخرین نرخ‌های جهانی نشان می‌دهد که نرخ شکر در بازار لندن در هر تن به ۳۴۰ دلار رسیده‌است، با توجه به اینکه نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۱۶ هزار تومان است هر تن شکر به نرخ جهانی کمتر از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که در هر کیلو در محدوده ۵ هزار تومان نرخ می‌خورد و شاید با هزینه‌های واردات در نهایت ۶ هزار تومان نرخ‌گذاری شود.
در این میان با توجه به اینکه شکر تا پیش از این از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کرده‌است، در نهایت با توجه به هزینه‌های واردات در حدود ۲ هزار تومان نرخ‌گذاری می‌شود، اما اخیراً شکر در بازار آزاد به محدوده ۸ هزار تومان رسید که مقرر شد از طریق تشدید عرضه نرخ‌ها به محدوده ۵ هزار تومان برگردد یعنی به نرخ جهانی شکر با دلار بازار آزاد!
شکر با دلار ۳۶ هزار تومان وارد می‌شود
در همین راستا مجتبی توانگر، نماینده منتخب مجلس آتی در فضای مجازی نوشت: «قیمت شکر در دنیا به‌دلیل رکود اقتصادی ۳۵درصدکاهش پیدا کرده و از ۳۴به۲۲سنت رسیده‌است. دولت برای شکر یارانه پرداخت می‌کند و این کالا با ارز۴۲۰۰ وارد می‌شود؛ یعنی کیلویی۹۲۴ تومان در حالی که شکر در بازار به ۸هزار تومان رسیده‌است.


وی می‌افزاید: اگر خودمان شکر را با دلار آزاد۱۶هزار تومانی بخریم برایمان ۳۵۲۰تومان تمام می‌شود؛ یعنی اکنون شکر با دلار۳۶هزار تومانی وارد می‌شود، در حالی‌که واردکننده ارز۴۲۰۰ می‌گیرد!
چه کسی این سود شگفت‌انگیز رابه جیب می‌زند؟ واردات شکر در انحصارکیست؟ کجا می‌توانید سود ۸۰۰درصدی واردات کسب کنید؟»