نفت زیر سایه مثلث «سیاست، اقتصاد، بهداشت»

کاهش شدید قیمت نفت و منفی شدن بهای طلای سیاه در آمریکا گمانه زنی درباره تبعات چنین رخداد بی سابقه ای را افزایش داده است. اینکه این وضعیت چقدر می تواند بر اقتصاد آمریکا تاثیر منفی بگذارد گزاره ای است که نیاز به توجه به ساختار کلی اقتصاد ایالات متحده دارد که نباید آن را با اقتصاد کشورهای وابسته به نفت مقایسه کرد، تنوع اقتصاد در این کشور موجب می شود تا اثر منفی در یک بخش نتواند بر کل حوزه اقتصادی تاثیر عمیقی بگذارد. چرایی وضعیت امروز را باید در دو بُعد دید. سودجویی‌های روسیه در بازار نفت یکی از عوامل وضعیت فعلی است. در واقع روسیه اصولا در هنگام کاهش قیمت نفت تمایلی به کاهش تولید خود ندارد و غالبا آنها منتظر
می شوند تا اوپک نفت خود را کاهش دهد و از
این طریق با افزایش قیمت نفت روسیه اقدام به فروش حداکثری نفت خود می کند. این بار اما چنین رویه ای از سوی عربستان سعودی مورد پذیرش قرار نگرفت، این کشور که در اوپک نقش خاصی را ایفا می کند در واکنش به سیاست‌های روسیه تصمیم به عرضه بیش از حد نفت در یک جنگ نفتی گرفت که قیمت نفت در این شرایط با شوک کاهشی مواجه شد اما این انتقام از روسیه به آمریکا نیز آسیب رساند چرا که وقتی چنین تصمیمی از سوی ریاض اتخاذ شد هنوز بحران کرونا در این سطح شکل نگرفته بود تا دومین ضربه از سوی این ویروس به بازار نفت وارد شود. بنابراین با کاهش تقاضای ناشی از کرونا قیمت نفت وارد شوک دوم کاهشی شد و در این مرحله با توجه به انباشت بسیار زیاد نفت در آمریکا قیمت نفت در این کشور منفی شد. این منفی شدن حقیقت کوتاهی است که به تدریج با مصرف نفت و ایجاد فضای انبار چنین روندی متوقف خواهد شد. بنابراین با افزایش مصرف بنزین و آغاز برخی کسب و کارها
صفر شدن یا منفی شدن نفت منتفی


می شود، در این میان برخی کشورهای دیگر نظیر چین، ژاپن و کره جنوبی که مهمترین مصرف کنندگان نفت هستند نیز در این شرایط ارزان اقدام به افزایش ذخایر خود خواهند کرد و حتی معادن سابق نمک را هم برای این منظور در نظر خواهند گرفت. با گذر از دوران کرونایی تعادل جدید در بازار ایجاد خواهد شد، به هرحال اکنون رنگ سیاسی،
اقتصادی و بهداشتی در بازار نفت
ایجاد شده است اما به تدریج از این
انباشت های روی دست مانده کاسته خواهد شد.