14 میلیون بازنشسته تامین اجتماعی معطل یک جلسه!

گروه اجتماعی- بعد بگویید این جلسات مهم نیست و چرا مسئولان این قدر در جلسات هستند! نتیجه اش همین شد که هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی هر سال در فروردین جلسه ای برگزار می کرد و موضوع افزایش حقوق مستمری بگیران تعیین و ابلاغ می شد، حالا اما کرونا اجازه نداد این جلسه برگزار شود و مستمری بگیران از افزایش حقوق سال99 در فروردین محروم شدند. حالا در شرایطی که از 17میلیون و600هزار بازنشسته کشور، 13میلیون و 900هزار نفرشان در شمار تامین اجتماعی هستند و میانگین حقوقشان بر اساس گزارش مجلس، فقط یک میلیون و900هزار تومان است، قطعا این افزایش حقوق برایشان گاهی حیاتی محسوب می شود.
حرف های بازنشستگان به خراسان
در سه روز گذشته که پرداخت حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان آغاز شده است، بخشی از آن ها حرف هایشان را با روزنامه خراسان در میان گذاشتند.
* حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را دیر که واریزکردند بماند، افزایش حقوقشان را  هم ندادند.


* بیچاره بازنشستگان تامین اجتماعی هم به حقوقشان مبلغ به درد بخوری اضافه نشد ضمن این که همان را هم این ماه ندادند.
* ای بابا چرا این حقوق فروردین مثل ماه قبله ولی هزینه ها مثل قبل نیست؟
جلسه ای که برگزار نشد
امسال جدا از این که میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی دیرتر تعیین شد اما ماجرای این جلسه چیست که با برگزارنشدنش افزایش حقوق ها اعمال نشد؟ اکبر شوکت  عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی به این پرسش پاسخ داده است: هر سال هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در فروردین ماه جلسه‌ای برگزار می‌کرد تا امور مهمی مانند ابلاغ افزایش حداقل مستمری‌ و تعیین مستمری سایر سطوح، پس از ارسال مصوبات آن ها به هیئت دولت و گرفتن تایید نهایی، اجرایی شود؛ اما در فروردین ماه امسال، هیئت امنا جلسه‌ای را برگزار نکرد.
 اردیبهشت یا خرداد؟
آقای شوکت برای ماه اردیبهشت یا خرداد اظهارامیدواری کرده است که این افزایش حقوق به حساب بازنشستگان واریز شود:  «در نتیجه از ابلاغ افزایش مستمری‌ها در فروردین ماه خبری نشد و مستمری این ماه هم بر مبنای مستمری سال گذشته، پرداخت شد. در نهایت مابه‌التفاوت این دو رقم در اردیبهشت یا خرداد ماه پس از ابلاغ افزایش مستمری‌ها، به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.»
چقدر واریز می شود؟
این مسئول در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی درباره افزایش  مستمری ها هم توضیحاتی داده است. او در پاسخ به این پرسش که کارگران بازنشسته چشم انتظار افزایش متناسب مستمری‌ها، متناسب با کف حقوق مصوب کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹، یعنی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هستند، چه برنامه‌ای برای پاسخ به انتظار آن ها وجود دارد، گفت: برابر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حداقل مستمری نباید از حداقل دستمزد کمتر باشد؛ اما طبق عرف، حداقل مستمری برابر حداقل دستمزد در نظر گرفته و برای تایید و ابلاغ به هیئت دولت ارسال می‌شود. بنابراین، حداقل مستمری سال ۹۹ بدون در نظر گرفتن مزایای جانبی، حدود یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان است.شوکت با بیان این که سازمان تامین اجتماعی در وضعیتی قرار گرفته است که مستمری‌ها را حتی بدون اعمال افزایش سال ۹۹، به زحمت پرداخت می‌کند و برای انجام این کار با بهره ۳۰ درصد پول قرض می‌کند، اظهار کرد: مسبب اصلی این وضعیت دولت‌ها هستند؛ چراکه طلب سازمان تامین اجتماعی را انباشته کردند تا امروز به حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ این درحالی است که اگر دولت‌ها تنها بدهی جاری خود را به سازمان پرداخت می‌کردند، امروز سازمان هم می‌توانست همسان‌سازی را اجرایی کند و هم این که مستمری بازنشستگان خود را متناسب با خط فقر افزایش دهد.