ضرر ۶۸ درصدی کرونا به کسب وکار مشهدی ها

نظرسنجی‌ مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) جهاد دانشگاهی خراسان رضوی نشان می‌دهد 68.3 درصد مشهدی‌ها اعلام کرده‌اند که شرایط ایجادشده توسط ویروس کرونا موجب ضرر به کسب‌وکار خود و خانواده آنان شده است.  این نظرسنجی بیانگر آن است که 28.3  درصد از مشهدی‌ها طی این مدت، به‌هیچ‌عنوان از خانه بیرون نرفته‌اند، ۵۸ درصد خیلی کم و  13.7 درصد نسبتا  زیاد از خانه بیرون رفته‌اند یعنی در مجموع 86.3 درصد افراد خود قرنطینگی را در نوروز رعایت کرده‌‌اند.نتایج نظرسنجی در زمینه اعتماد به اخبار صداوسیما درباره کرونا نشان می‌دهد که اعتماد 38.1 درصد پاسخ‌دهندگان به اخبار صدا و سیما درباره آمار اعلامی مبتلایان و فوتی‌ها زیاد،  33.7 درصد متوسط  و28.2  درصد کم بوده است.در این نظرسنجی  59.3  درصد شهروندان مشهدی در حد زیاد و 26.3  درصد در حد متوسط نگران ابتلای خود یا خانواده به کرونا ویروس هستند و 14.5  درصد نیز نگرانی کمی در این خصوص دارند. بر اساس این نتایج، مردان در مقایسه با زنان نگرانی بیشتری درباره ابتلای خود یا خانواده به کرونا ویروس دارند به طوری که 61.1 درصد مردان و 57.6 درصد زنان در حد زیادی نگران ابتلای خود و خانواده‌شان به کرونا بوده‌اند.بر اساس گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، این نظرسنجی به صورت تماس تلفنی در روزهای ۲۰ تا ۲۵ فروردین امسال با حجم نمونه ۴۰۰ نفر در مناطق مختلف شهری بر اساس پراکندگی مراکز مخابرات شهر مشهد انجام شده است و میانگین سن پاسخ‌دهندگان 41.5 سال بوده که کم‌سن‌ترین فرد ۱۸ ساله و مسن‌ترین آنان ۸۲ سال داشته‌اند.