«باغ ملک‌آباد» متعلق به حاج‌حسین ملک نبود!

نوائیان - باغ ملک‌آباد یکی از بزرگ ترین فضاهای سبز فعلی شهر مشهد است و وسعتی حدود 40 هکتار دارد. شهرت حاج حسین مَلِک، بزرگ ترین واقف ایران و وقف‌کننده اماکن معروفی مانند باغ وکیل‌آباد مشهد که سال 51، در حدود 101 سالگی درگذشت و البته همنامی باغ ملک‌آباد با نام‌خانوادگی حاج‌حسین، باعث شده‌است که اکثریت قریب به اتفاق مردم مشهد، این باغ را از املاک آن مرحوم بدانند؛ در حالی که ابداً چنین نیست! واقعیت آن است که در محل فعلی این باغ مصفا که به دلیل قرار گرفتن در مسیر قنات‌های پرآب، زمینی حاصل خیز و مرغوب محسوب می‌شود، روستایی به نام ملک‌آباد قرار داشت که متعلق به حاج محمدتقی ملک‌التجار از بازرگانان خوشنام شهر مشهد و احتمالاً ساکن محله سرشور بود. البته مرحوم حاج حسین ملک، موقوفات فراوانی در مشهد دارد که به جز باغ وکیل‌آباد، می‌توان به باغ ملی مشهد نیز  اشاره کرد.