خبر

***
ادامه فعالیت کتابخانه‌های عمومی در فضای مجازی
کتابخانه‌های عمومی کشور طی دو هفته آینده تا ۱۹ اردیبهشت‌ماه دایر نخواهند بود و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی کتابخانه‌ها همچنان در فضای مجازی ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط‌عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، با توجه به تداوم طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و عمل به توصیه‌های بهداشتی ستاد ملی کرونا، کتابخانه‌های عمومی کشور طی دو هفته آینده تا ۱۹ اردیبهشت ماه دایر نبوده و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی کتابخانه‌ها همچنان در بستر فضای مجازی ادامه خواهد داشت.
با این حال مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور همچنان پیگیر بازگشایی کتابخانه‌ها با در نظر گرفتن نکات بهداشتی و فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم هستند تا مطابق مقررات و ضوابط ستاد ملی، کتابخانه‌ها خدمات حضوری به مراجعان را از سر بگیرند.


از اسفندماه سال گذشته و با توجه به هشدارهای وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و ستاد ملی کرونا، همزمان با تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی، کتابخانه‌های عمومی نیز ارائه خدمات فیزیکی به اعضاء را تعطیل و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی را در بستر فضای مجازی ادامه داده‌اند.