بسته بودن مساجد و عتبات در مقابل باز بودن مراکز دیگر پسندیده نیست

در هشتمین هفته برگزار نشدن نمازجمعه در کشور، آیت‌ا... علم‌الهدی مطالبی را درباره ماه رمضان، جایگاه این ماه در عبودیت خداوند و تصمیم‌های ستاد ملی مقابله با کرونا در قالب «پیام جمعه» بیان کرد. به گزارش Alamolhoda.com، اهم نکات مطرح شده در این پیام به این شرح است :
* خوشبختانه این توفیق را داریم که عزیزان ما بر حسب روشن‌بینی و روشن‌اندیشی خودشان توجه دارند که فرصت ماه رمضان را در عباداتشان از دست ندهند؛ معمولاً عبادات ما در معابدمان انجام می‌گرفت و خیلی از افرادی که خیلی انسی با عبادت خدا نداشتند، همین‌که در مساجد در ماه رمضان باز می‌شد، مجامع دینی تشکیل می‌شد. درهای عتبات عالیات اهل‌البیت مخصوصاً در مشهد، که تنها امام این کشور است، گشوده می‌شد، رو می‌آوردند به این مراکز و از فرصت‌هایی که در آن‌جا بود، استفاده می‌کردند.
* متأسفانه امسال بر حسب وجود این ویروس منحوس که تعادل و نظم زندگی‌ها را در همه زمینه‌ها به هم زد، افراد از این فرصت و نعمت محروم شدند، درهای معابد و مساجد در ماه مبارک رمضان‌ که ماه خداست، متأسفانه به روی بندگان خدا بسته‌شده و نمی‌توانند استفاده کنند؛ هرچند امیدواریم عزیزان ما که دارند برنامه‌ریزی می‌کنند در مقابله با این ویروس منحوس و بلیه خطرناک، عزیزان ما در ستاد ملی مقابله با کرونا، این مسئله را حل کنند که مردم فرصت ماه مبارک رمضان و برکات این ماه را از نظر توفیقاتی که در گذران شب‌های ماه مبارک رمضان در معابد و مساجد داشتند، از آن انس‌هایی که در حال روزه‌داری با مسجد و معبد و خانه خدا داشتند، در این ماه رمضان محروم نمانند.
تأثیر کمتر در شیوع و توسعه بیماری


*  مخصوصاً در نظریه‌ای که فرهنگستان علوم پزشکی اعلام کرده، بسیاری از برنامه‌هایی که در بازگشایی اعلام شده، اثر و نقش بازگشایی مساجد، معابد و عتبات عالیات از این برنامه‌ها در توسعه و شیوع این بیماری خیلی کمتر هست، این هم پسندیده نیست که همه‌جا را در حال فعالیت ببینیم، ماه رمضان که ماه عبادت خدا هست، در مقابل دلدادگان خدا در بسته و تعطیل مساجد را ببینیم.
* اگر فکر بیشتری شود و عزیزان ما در ستاد مقابله با این بیماری نسبت به مسئله بازگشایی مراکز عبادی و تشکیل مراکز دینی تجدیدنظر کنند که در این بیماری مشمول لطف پروردگار بودیم، کمک بندگان خدا آن‌هم به خاطر خدا و دل‌بستگی به خدا درهم‌آمیخته شد و این مسئله در کشور ما به برکت دین و گرایش‌های دینی بهتر از سایر نقاط دنیا مهار و مدیریت شد، مایی که از برکت اسلام این نعمت را داشتیم که ضرر و آسیب ما نسبت به‌جاهای دیگر کمتر شد، بیاییم ماه برکت خدا را از برکتی که در مساجد و معابد خدا هست، محروم نکنیم.
امکان باز شدن مساجد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی
* فکر دستورالعمل و پروتکلی باشند که رعایت بهداشت و مقابله با این بیماری به‌خوبی انجام بگیرد و این مرکز عبادت خدا در ماه رمضان به روی همه باز باشد؛ مردم ما مردمی هستند که در آن نقطه بالای انسانیت، عواطف و ارتباطات انسانی، وابستگی آنان به خدا، آنان را به نقطه کمال انسانی می‌رساند.
* شاهد آن هستیم که همدلی، همیاری و مواساتی که به دستور مقام معظم رهبری برنامه‌ریزی شد و در این ماه رمضان به‌وسیله بندگان خدا و نهادهای مقدس انقلابی و مردم متدین در مشارکت‌ها و تشکل‌های مردمی انجام می‌شود، در هیچ ماه رمضانی به این گستردگی سابقه نداشت و این به خاطر برکت عبودیت خدا، دلدادگی مردم به خدا و برکت ماه رمضان است؛ امیدواریم توجه همه عزیزان ما به این معنویات و برکات مقداری گسترده‌تر باشد و برنامه‌ریزی‌ها با توجه به این خصوصیات انجام بگیرد.