برای کاندیداتوری با ظریف رایزنی شده است؟

در روزهای کرونایی بازار سیاست کاملا بی رونق است اما در همین رکود سیاسی نیز دو خبر از اردوگاه اصلاح طلبان بیرون آمد؛ یکی اینکه اصلاح طلبان با ظریف برای انتخابات 1400 رایزنی خود را آغاز کردند. دوم آنکه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان به پایان راه رسید و کرکره فعالیت را پایین کشید. درباره صحت و سقم موضوعات یادشده نامه نیوز با حسن رسولی عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان گفتگو کرده است .درادامه مشروح این گفت و گو را می‌خوانید.
وقتی شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان تصمیم گرفت به صورت رسمی وارد انتخابات مجلس شورای اسلامی نشود، برخی چهره های اصلاح طلب اعلام کردند این شورا به پایان کار خود رسیده است، آیا چنین تصمیمی اتخاذ شده یا برنامه جدیدی در دستور کار شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان قرار دارد؟
پیشنهاد شکل گیری شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در کنار سایر پیشنهاداتی که در آن زمان مطرح بود از سوی شورای هماهنگی احزاب 30گانه اصلاح طلبان مطرح شد و با حمایت رئیس دولت اصلاحات و آقای دکتر عارف این مرجع تشکیلاتی با هدف انسجام بخشی و تقویت همگرایی بین احزاب اصلاح طلب در حوزه نظری رفتارگزینی سیاسی و انتخاباتی شکل گرفت.
همان زمان هم به موازات این ایده، ایده های دیگری از قبیل تشکیل پارلمان اصلاحات نیز مطرح بود بنابراین از آنجا که علت محدثه، علت مبقیه هم است، هر نوع تصمیم گیری در این باره در شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب که اکثریت اعضای شورای عالی اصلاح طلبان را نیز تشکیل می دهند، قابل طرح و تصمیم گیری است. در آخرین آیین نامه مصوب سال 98 شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، حداقل دوره فعالیت این شورا 2 سال تعیین شده است. بر همین اساس این شورا با تقاضای تعدادی از احزاب مجوز فعالیت انتخاباتی از وزارت کشور دریافت کرد.

در مجموع اظهارنظرهای صورت گرفته درباره آینده شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان عمدتا شخصی است و تاکنون در مراجع دوگانه مذکور در این خصوص تصمیمی اتخاذ نشده و طبعا در فرصت مناسب در صورتی که اکثریت اعضا صلاح بدانند در دستورکار قرار خواهد گرفت و اگر تشخیص به تصمیم جدیدی باشد، تصمیم جدید جایگزین اساسنامه قبلی خواهد شد اما تاکنون چنین تصمیمی اتخاذ نشده است.
اخباری در برخی رسانه ها آمده که اصلاح طلبان با آقای ظریف درباره انتخابات ریاست جمهوری 1400 رایزنی داشتند، صحت دارد؟
من این را از شما می شنوم.
شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان چنین رایزنی‌ای نداشته است؟
من سخنگوی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان نیستم اما به عنوان عضو شورای عالی این مسئله را الان برای اولین مرتبه شنیدم.
سایر اخبار این روزنامه