مردم دستورالعمل‌ها را جدی بگیرند

 
 
 
 


عوارض جاني، اجتماعي و اقتصادي پاندمي کرونا، مخصوصا در کشور ما باعث شد که دولت و مردم در تنگناي سخت حفظ جان و تامين نان قرار بگيرند. پيشگيري به‌عنوان اصلي‌ترين اهرم مبارزه با کرونا، فقط از طريق قرنطينه و حفظ صحيح فاصله‌گذاري اجتماعي مقدور است، سپس مردم دستورالعمل‌هاي بهداشتي که از سوي نهادهاي ذي‌ربط صادر مي‌شود، جدي بگيرند و آن زمان مي‌توان اميدوار بود که روند آمار ابتلا به کرونا، روند نزولي داشته باشد. از اسفندماه 98 دولت و وزارت بهداشت با تشويق مردم به‌قرنطينه‌خانگي و طرح فاصله‌گذاري اجتماعي از مرگ بسياري از هموطنان جلوگيري کردند، اما متاسفانه اقدامات بدون برنامه‌ريزي، دولت را مجبور کرد که طرح فاصله‌گذاري اجتماعي و تعطيلي مشاغل را لغو کند. برکسي پوشيده نيست که صنوف و مشاغل در کشور ما در طبقه‌بندي‌هاي مختلف قرار مي‌گيرند، يعني برخي از افراد از وضعيت اقتصادي ضعيف و حتي پايين‌تر قرار دارند و در مشاغل بساط گستري و دستفروش بيشترين آسيب را از تعطيلي اصناف ديده‌اند، در حالي که با مغازه‌هاي بزرگ نيز به‌مانند آنها برخورد شد و در يک زمان شروع به‌کار کردند. مشکلات اقتصادي براي بخش قابل‌توجه‌‌اي از هموطنان باعث شد دولت به‌فکر راهکار فوري و کوتاه مدت بيفتد و همين امر موجب شد به‌غير از افراد حقوق‌بگير و شرکت‌هاي بزرگ، کسبه، اصناف جز، کارگران و دستفروشان در تنگناي اقتصادي بيفتند. آنها که بايد اجاره، ماليات، حق بيمه پرداخت کردند، درگير پرداخت بدهي‌هاي خود شدند و بسياري از آنها در آستانه ورشکستگي قرار گرفتند. اقدامات فوري و بدون برنامه‌ريزي دولت باعث شد که بسته‌هاي حمايتي قابل‌توجهي براي مردم پيش‌بيني نشود و مبالغ يک ميليون‌توماني کفاف تامين حداقل‌هاي اوليه زندگي را نمي‌دهد، چه برسد به‌خانواده‌هاي پرجمعيت و براي تهيه مواد غذايي مناسب. در چند روز اخير شاهد بوديم که رعايت فاصله اجتماعي در حد حرف و نصحيت انجام شد و در اتوبوس‌هاي شهري و مترو مي‌توان به‌وضوح ديد رعايت فاصله‌گذاري اجتماعي يا هوشمند، يک تعارف و ژست اجتماعي است، نه در حرف و عمل. با توجه به‌سوابق ميداني و اجرائي نگارنده و ديگر کارشناسان، از دولت تقاضا مي‌کنيم مشاغل و اماکني که ضرورتي در بازگشايي آنها نيست و صاحبان آنها به‌نان شب محتاج نيستند، فعلا بازگشايي نشوند. در ماه مبارک رمضان با توجه به‌اهميت و ارزش مراسم مذهبي ضمن مذاکره و تبادل‌نظر با متخصصان امور راهکارهاي مناسبي جهت انجام فرايض ماه مبارک رمضان پيش‌بيني شود تا بتوانيم با حداقل تلفات و زيان از اين برهه خطرناک عبور کنيم.