انتخابات آمریکا در سال تکانه‌های بزرگ

 
 
 
 


شايد هيچ پايتختي در کشورهاي جهان بيش از پايتحت ايران و حکومت‌مردان ايران نگاه به واشنگتن دي سي و انتخابات 2020 را مدنظر قرار ندهند. ايران هدف اصلي دونالد ترامپ در حوزه سياست خارجي خود بوده است. اکنون نيز فشارهاي ترامپ برتهران بيش از فشار بر کره شمالي و ونزوئلا است و ايران به عنوان حلقه اصلي فشار ايالات متحده آمريکا در عرصه سياست خارجي ترامپ محسوب مي‌شود. اخيرا او فرمان شليک مستقيم به قايق‌‌هاي ايران را در صورت نزديکي به ناوهاي آمريکايي صادر کرده است. از همان آغاز رياست جمهوري ترامپ که مواضع چندگانه‌اي نسبت به او در سال 2016 ديده شد تا زماني که مشخص شد ترامپ تهران را هدف قرار داده مواضع متفاوتي از سوي حکومت مردان ايراني نسبت به ترامپ ديده شد. قبل از رياست جمهوري بايد از وي به عنوان فردي ياد آورد که زمينه‌هاي نقد دموکراسي آمريکا را پيش گرفت و بعد که از خروج از برجام سخن گفت او را جدي نگرفتند و با خروج او از برجام کليد فشار بر جمهوري اسلامي زده شد. ترامپ ايران را از وضعيت چالش به دشمني براي آمريکا تبديل کرد. به‌گونه‌اي که در سند امنيت ملي آمريکا براي نخستين بار پس از انقلاب اسلامي بالغ بر 17 بار از ايران به عنوان دشمن اصلي ايالات متحده آمريکا ياد آمد. اما ترامپ از برخورد نظامي با ايران فعلا اجتناب مي‌کند و تنها در مسير ايجاد فضاي آماده‌سازي افکار عمومي براي يک برخورد نظامي بهره‌برداري مي‌نمايد. به همين دليل در جدي بودن حرکاتش بر عليه تهران نگاهي به شکست او در انتخابات 2020 و بازگشت دموکرات‌ها به کاخ سفيد وجود دارد. اکنون که جو بايدن در برخي از ايالت‌ها بر اساس نظر سنجي‌ها جلوست زمينه‌هايي پيش آمده که برخي از تحليلگران متوجه پيروزي وي و اميدوار به پيروزي وي هستند. چرا که نشانه‌هايي از ظهور و بروز آثار کرونا بر انتخابات رياست جمهوري 2020 ديده مي‌شود و آن را به ضرر ترامپ مي‌بينند. اما هنوز به انتخابات ايالات متحده 6 ماه باقي مانده و اگر ترامپ بتواند از دوران کرونا موفق عبور کند بار ديگر خواهد توانست زمينه‌هايي را فراهم کند که بازگشت افکار عمومي را به نفع خود رقم زند. بايد منتظر ماند و ديد چه مي‌شود. سيگنال‌ها نشان مي‌دهد که نظام سرمايه‌داري جهاني در نيويورک چندان تمايلي به رفتن ترامپ ندارد فلذا دموکرات‌ها هم تلاش دارند در چارچوب اين فهم از وضعيت موجود و آثار بحران کرونا بر جامعه راي دهندگان آمريکايي به نفع خود استفاده کنند که بايد از ترامپ عبور نمايند. اينکه تا چه‌اندازه در اين زمينه موفق خواهند بود بايد منتظر شد و ديد. آنچه که مسجل است سال 2020 سالي بسيار مهم در تاريخ جهان در لايه‌هاي گوناگون بين‌المللي، منطقه‌اي و حتي داخلي در ايران محسوب مي‌شود.