اعتراض به‌احتکار فرکانسی

آرمان ملي: روز شنبه 128 استاد دانشگاه در نامه‌اي به‌رياست سازمان صداوسيما از او خواستند ترتيبي اتخاذ کند تا زمينه لازم براي استفاده بهينه از منابع طيف فرکانسي به‌عنوان منابع کمياب ملي فراهم شود؛ مساله‌اي که بار ديگر باعث شد صحبت از فرکانس‌هاي تحت اختيار صداوسيما بر‌سر زبان‌ها بيفتد. خانه‌نشيني اجباري اسفند و فروردين و ادامه تعطيلي مدارس و دانشگاه‌ها در ارديبهشت‌ماه به‌دليل شيوع کرونا در ايران و گسترش روزافزون آن اگرچه هزار و يک بدي داشت ولي حداقل سبب شد تا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به‌طورکلي دولت دوازدهم بار ديگر مقوله اينترنت و کندي سرعت در ايران و لزوم افزايش پهناي باند را مورد‌توجه قرار دهند. تلاش‌ها آغاز و به‌زعم محمدجواد آذري‌جهرمي تا آنجا که ممکن بود، ادامه يافت ولي به‌جاي افزايش سرعت اينترنت درنهايت منجر به‌باز شدن زخم و اختلافي قديمي ميان وزارت ارتباطات و صداوسيما براساس فرکانس‌هاي 700 و 800 مگاهرتز شد. اين دو فرکانس سال‌ها پيش براي «پخش آنالوگ برنامه‌هاي صداوسيما» در اختيار اين نهاد قرار گرفت ولي در حال‌حاضر و به‌لطف پخش «ديجيتالي» برنامه‌ها عملا بلااستفاده مانده است. وزارت ارتباطات صراحتا اعلام کرد که «آزادسازي باندهاي فرکانسي 700 و 800 منجر به‌توسعه شبکه همراه و کيفيت شبکه اينترنتي کشور خواهد شد» اما با اين حال صداوسيما حاضر به‌واگذاري اين باندهاي فرکانسي به‌وزارت ارتباطات نيست تا جايي که اخيرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌اين موضوع ورود کرده‌اند. نکته قابل توجه اينکه وزارت ارتباطات سال 97 پيشنهاد استفاده بهينه از اين باندهاي فرکانسي حبس شده در صداوسيما را در قالب لايحه بودجه سال 98 به‌پارلمان ارائه داد و موفق به‌اخذ نظر مثبت اعضاي کميسيون صنايع و معادن شد اما درنهايت اين مصوبه در کميسيون تلفيق رد شد تا اين اختلاف قديمي همچنان پابرجا بماند.
نامه اساتيد
حال 128 استاد دانشگاه در نامه‌اي به‌رياست سازمان صداوسيما از...
ادامه صفحه 6