انتخابات ۱۴۰۰ و معضل نبود چهره‌های باتجربه

آرمان ملي: با وجود بحران کرونا و سايه آن بر تمام ابعاد زندگي مردم، بازار سياست و پيش‌بيني‌هاي آن همچنان داغ است؛ علاوه براين انتخابات آتي مي‌تواند معادلات صحنه سياست ايران طي دهه اول قرن جديد شمسي را به‌طورکلي تغيير دهد با اين وجود و با توجه به‌اينکه دولت روحاني در يکسال پاياني قرار دارد. زمزمه‌هاي برنامه‌ريزي هردو جناح براي انتخابات 1400 آغاز شده است، هرچند با توجه به‌انتخابات اخير مجلس به‌طور قطع بايد دقت عملي بيشتري در روند معرفي کانديدا از هردو جريان سياسي صورت بگيرد تا مردم پاي صندوق‌هاي راي بازگردند و آمار مشارکت به‌‌ميزان حداکثري خود بازگردد. اما اين پيش‌بيني‌هاي زودهنگام درخصوص انتخابات 1400 منجر به‌معرفي چهره‌هايي شده است که برخي از آنها تکنوکرات خوانده مي‌شوند. اما وراي تمام اين مباحث موضوعي که بيش از پيش در اين ورطه اهميت دارد نحوه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري است؛ چراکه بسياري از اصلاح‌طلبان معتقد هستند اگر شاکله برگزاري انتخابات به‌شکل 9 اسفند باشد هيچ تفاوتي ندارد يک تکنوکرات به‌افکار‌عمومي معرفي شود يا يک فرد با ديدگاه‌هاي پوپوليستي، علاوه‌براين سابقه سياسي افراد در اين‌بازه از زمان بسيار تعيين‌کننده است و نمي‌توان عرصه را براي آزمون‌وخطا باز گذاشت. در همين راستا، علي صوفي، فعال سياسي اصلاح‌طلب...
ادامه صفحه 6