تحقق همسان سازی در 3 سال

گروه اجتماعی- هزار وعده خوبان یکی وفا نکرد؛ حالا نه این که هزار وعده دولت برای تحقق همسان سازی حقوق بازنشستگان عملی نشده باشد، اما در 10 سال گذشته و از زمانی که در ماده 39 قانون بودجه سال 88 کشور مشخص شد که دولت و تامین اجتماعی باید در مسیر همسان سازی حقوق بازنشستگان گام بردارند تا امروز اجرای این قانون حرکتی لاک پشتی داشته است.
 تصویب قوانین متعدد و حتی قوانین سالانه لایحه بودجه نیز به دلایل مختلف و محدودیت های بودجه ای دولت ها کمتر برای بازنشستگان مفید بوده است . اما قانون همسان سازی در سال های مختلف و پس از سال  88 که در قانون بودجه آمد در سال های بعد نیز در مواد قانونی شکل جدی تر پیدا کرد، چنان که بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، مصوب سال ۹۵، دولت وظیفه رفع تبعیض و ناهماهنگی پرداخت بین کارمندان شاغل و بازنشسته را برعهده دارد. در واقع این بند قانونی همان همسان سازی حقوق است که باید طی چند سال حقوق بازنشستگان و شاغلان همسان و عادلانه شود اما اختصاص نیافتن و محقق نشدن بودجه ها تاکنون این امر را میسر نکرده است.
وعده جدید و مهم دولت
طی روزهای گذشته میزان افزایش حقوق 21درصدی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی و همچنین اختصاص 10هزار میلیارد برای حقوق بازنشستگان کشوری، اعتراض انجمن های کارگری را به دنبال داشت، حالا دولت اعلام کرده که به فکر بازنشستگان تامین اجتماعی هم هست و قرار است طی سه سال، اجرای همسان سازی را با منابعی که از واگذاری شرکت ها به دست می آورد، محقق سازد که البته این وعده، وعده بزرگی است که یک نگرانی هم برای بازنشستگان به دنبال دارد و آن هم  که این دولت فقط 14 ماه دیگر روی کار است.


پرسش خراسان از سخنگوی دولت
موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان به این دلیل که همواره از درددل های همیشگی بازنشستگان با روزنامه خراسان است، به یکی از مهم ترین سوژه های پیگیرانه ما تبدیل شده است. از همین رو همیشه شش دانگ حواسمان به خبرها و اتفاقات همسان سازی جمع است و آن را از مسئولان پیگیری می کنیم.
در آخرین نشست آقای ربیعی سخنگوی دولت نیز این رسالت مان را انجام دادیم و به طور اختصاصی از وی درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با توجه به نامهربانی لایحه 99 به این بخش، پرسیدیم. آقای ربیعی اما خبر خوب و مهمی را به خبرنگار ما اعلام کرد. او تصریح کرد که «قرار است در سه سال هزینه اجرای همسان سازی از طریق واگذاری سهام و شرکت های دولتی به دست آید و سازمان هم این ها را به منابع مالی یا وثیقه برای بانک ها تبدیل می کند و از محل این منابع همسان سازی را انجام می دهد.»این وعده مهم سخنگوی دولت از حالا ما و بازنشستگان را چشم انتظار می گذارد تا این سه سال هم بگذرد، یعنی دولت به منظور جبران عقب ماندگی های منابع همسان سازی طبق گفته محجوب نماینده مجلس باید برای همین امسال 30 هزار میلیارد تومان پیش بینی
می کرد تا بازنشسته ها به حقشان برسند اما نشد که نشد.
 
   ربیعی: با واگذاری شرکت ها منابع همسان سازی را تامین می کنیم
هادی محمدی – مشروح پرسش ما و پاسخ سخنگوی دولت به این شرح بود: با توجه به اختصاص بودجه 10 هزار میلیارد تومانی اخیر برای بازنشستگان کشوری، برای بازنشستگان تامین اجتماعی که طبق اعلام مجلس، میانگین دریافتی 14میلیون مستمری بگیر کارگری فقط یک میلیون و900 هزار تومان است، چه برنامه ای برای ایجاد عدالت دارید؟
 ربیعی: این وضعیت به دستکاری های غیر دقیق در نحوه محاسبه حقوق آن ها در سال های گذشته بازمی گردد و قبول داریم که شایسته بازنشستگان نیست و به همین دلیل برای کارکنان دولت این منابع مالی اختصاص یافته که دولت حتما طرح همسان سازی را برای آن ها اجرا خواهد کرد اما از آن جا که در قانون مشخص شده که تامین اجتماعی از بودجه دولتی استفاده نمی کند، دولت موظف است سالانه بخشی از بدهی خود به تامین اجتماعی را بدهد و سازمان از محل بدهی هایی که دولت می پردازد، همسان سازی را انجام دهد.
وی تصریح کرد: بنا بر صحبتی که با رئیس سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار داشتم، برنامه ریزی برای اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز صورت گرفته است. خوشبختانه سال گذشته سازمان برنامه و بودجه برخی از بدهی های خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده و امسال هم در بودجه مشخص شده که به محض اجرا بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و گروه بندی هایی که انجام شده از افرادی که فاصله بیشتری دارند، شروع خواهد شد.
ربیعی خاطرنشان کرد: قرار است در سه سال هزینه اجرای همسان سازی از طریق واگذاری سهام و شرکت های دولتی به دست آید و سازمان هم این ها را به منابع مالی یا وثیقه برای بانک ها تبدیل می کند و از محل این منابع همسان سازی را انجام
می دهد.