ادامه کشمکش برسر ادعای 65 میلیارد تومانی میرسلیم

موسی غضنفرآبادی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، درباره نشست اخیر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: آقای میرسلیم در نشست اخیر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس حاضر شد اما اسناد و مستندات قابل قبولی درخصوص ادعای پرداخت ۶۵ میلیاردی توسط شهرداری برای رای نیاوردن طرح تحقیق و تفحص شهرداری ارائه نکرد. وی افزود: بر همین اساس هیئت نظارت دلایل ایشان را قانع‌کننده تشخیص نداد. در همین حال مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مبنی بر عدم ارائه اسناد، گفت: از اینجانب برای حضور در جلسه و ارائه اسناد دعوت کتبی نشده بود؛ صرفا آقای پاشایی دبیر هیئت شفاهی از من خواست در جلسه حاضر شوم برای مبادله نظر و اینجانب در جلسه حاضر شدم و توضیحاتی دادم از جمله اینکه شکایت رئیس کمیسیون عمران بی‌مورد است زیرا تاکنون اینجانب ذکری از وی نکرده‌ام و اگر او خودش احساس اتهام می‌کند به رفتار خودش برمی‌گردد. میرسلیم افزود: از من خواسته شد نسخه‌ای از اسنادی که به دادستانی داده‌ام را تقدیم او کنم و من هم قول دادم به دست آقای پاشایی برسانم و اساسا قراری نبود که در آن جلسه این جانب اسنادی را ارائه دهم. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای گرفتن اسناد اعترافات باید از دادستانی استعلام کنند، تصریح کرد: به اعضای محترم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفتم که برای دستیابی به اعترافات نائب رئیس وقت کمیسیون عمران درباره دریافت ۶۵ میلیارد تومان باید از دادستانی استعلام کنند.