خطای امید به دشمن

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش کشورهای اروپایی در تقویت ارتش عراق گفت: به ارتش بعثی هر روز هواپیما و هلیکوپتر و توپ و تانک و نفربر و موشک و شیمیایی می‌دادند و مظلومیت ما این بود که توپ پدافند ضدهوایی برای دفاع از شهر و روستا ساخت مشترک 2 کشور اروپایی بود و تعمیر می‌خواست. این توپ‌ها را به آن کشور فرستادیم تا طبق قرارداد تعمیر کنند ولی بعد از مدتی که از چگونگی تعمیر آنها پرسیدیم گفتند ما نمی‌توانیم تعمیر کنیم، چون شما در حال جنگ هستید. گفتیم اگر نمی‌توانید تعمیر کنید پس به ما بدهید و گفتند نمی‌توانیم پس بدهیم. گفتیم این توپ پدافند هوایی و برای دفاع از شهر است ولی در جواب گفتند نمی‌توانیم بدهیم. این اظهارات روحانی پیرامون خیانت کشورهای اروپایی و عدم بی‌طرفی آنها حتی در مقاطعی مانند جنگ در حالی است که دولت وی سابقه آشکاری در اعتماد به اروپا پس از خروج آمریکا از برجام و تعلل در واکنش به این عهدشکنی دارد و حتی در مقاطعی برخی رسانه‌های همسو با دولت از ایجاد شکاف میان اروپا و آمریکا به واسطه سیاست خارجی دولت سخن به میان آورده بودند!