موسوی‌خوئینی‌ها قصد ليدری اصلاحات را ندارد

آرمان ملي- حميد شجاعي: اصلاح و بازنگري در جريان اصلاحات نکته‌اي است که اکثر اصلاح‌طلبان بر آن تاکيد دارند و شايد يکي از موارد اصلاح و بازنگري بحث تغيير در رهبري اصلاحات باشد. از اين رو است که برخي معتقدند که با وجود مسائل بر سر راه رئيس دولت اصلاحات اصلاح‌طلبان بايد شخص جديدي را جايگزين وي شود. از اين رو برخي تحرکات آيت‌ا... موسوي‌خوئيني‌ها را در راستاي جانشيني رئيس دولت اصلاحات قلمداد مي‌کنند. حجت‌الاسلام‌سيد‌محمد علي ابطحي عضو مجمع روحانيون مبارز در اين خصوص معتقد است: «ايشان شخصيت محترمي هستند اما ليدري به معناي اينکه رهبري حزبي و سياسي يک جريان را به‌عهده بگيرند و در آن جريان فعال شوند، من چنين احتمالي نمي‌دهم.»
ليدر بي‌جانشين
تاکنون بسيار در مورد تصميم فردي يا خرد جمعي در بين اصلاح‌طلبان بحث و گفت‌وگو صورت گرفته است که در همه موارد قاطبه اصلاح‌طلبان بر اين عقيده‌ بوده‌اند که با احترام به رهبري رئيس دولت اصلاحات در اين جريان اما خرد جمعي تصميم‌ نهايي را اتخاذ مي‌کند و آن تصميم به تاييد رئيس دولت اصلاحات مي‌رسد. که خود ايشان نيز با اين تصميم بيشتر موافق است. با اين حال چند وقتي است که برخي چهره‌هاي اصلاح‌طلب بر اين عقيده‌اند که جريان اصلاحات ليدر يا رهبري مي‌خواهد که بتواند از قدرت رسانه‌اي برخوردار باشد و بتواند مواضع جريان اصلاحات را در مسائل مختلف بيان کند. از همين جهت بود که عده‌اي بحث رهبري جمعي در جريان اصلاحات و انتخاب يک سخنگو را پيشنهاد دادند. اما اين تصميم مورد موافقت بسياري از اصلاح‌طلبان قرار نگرفت. اين در حالي است که تحرکات ماه‌هاي اخير آيت‌ا... موسوي‌خوئيني‌ها و دو بيانيه‌اي که پيرامون مسائل کشور و انتخابات 1400 از سوي وي منتشر شد براي بسياري اين شائبه را به وجود آورد که وي مي‌خواهد در جريان اصلاحات تحرکات حزبي و جرياني خود را تقويت کند و پا جاي رئيس دولت اصلاحات بگذارد. رئيس دولت اصلاحاتي که ممنوع‌التصوير، ممنوع‌الگفت‌وگو و ... است اما برعکس آيت‌ا... موسوي‌خوئيني‌ها مي‌تواند از اين امتيازها در جريان اصلاحات برخوردار باشد. با اين حال پس از اينکه اين شبهه مطرح شد بسياري از اصلاح‌طلبان نسبت ‌به آن واکنش نشان دادند و رئيس دولت اصلاحات را نه صرفا رهبر اصلاحات بلکه شخصيتي ملي معرفي کردند که او و جايگاهش به اصلاح‌طلبان در جامعه قوت و قدرت مي‌دهد. چنانکه با يک تکرار در سال 94 ميليون‌ها راي به نفع اصلاح‌طلبان جابه‌جا مي‌کند. لذا اين مساله که کسي نمي‌تواند در جايگاه رئيس دولت اصلاحات بنشيند شبهه‌اي بيش نيست و خود اصلاح‌طلبان نيز مي‌دانند که تنها شخص مورد اجماعشان خود او است.
موسوي‌خوئيني‌ها شخصيت محترمي است
يک عضو مجمع روحانيون مبارز در واکاوي شرايط فعلي جريان اصلاحات در فاصله باقيمانده تا انتخابات 1400 به بيانيه اخير آقاي موسوي‌خوئيني‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: به اعتقاد من آيت‌ا... موسوي‌خوئيني‌ها در اين بيانيه قصد داشتند به چند مورد توجه‌ها را جلب کنند. حجت‌الاسلام سيد محمدعلي ابطحي گفت: يک اينکه راه‌هاي مدني تنها راهي است که مي‌شود براي آينده اين کشور و آينده اين جامعه تلاش کرد و جامعه را از خشونت دور نگه داشت و اساس اينکه انتخاب کردن يک حرکت مدني است را تقويت کرد. وي افزود: نکته دوم اين است که بالاخره ايشان هم مثل هر اصلاح‌طلب ديگري اعتقاد دارند که بايد از درون نظام به اصلاح آن پرداخت و فکر کردن به تغيير نظام يا براندازي بيشتر به کشور و مردم آسيب مي‌زند که اين هم حرف غير شناخته‌شده‌اي از ايشان يا از بقيه سران اصلاح‌طلب نيست. هيچ‌کدام از آنها حتي آنهايي که اعتقاد به اين دارند که اصلاحي امکان‌پذير نيست، باور به براندازي و ساقط کردن نظام جمهوري اسلامي ندارند. معاون پارلماني رئيس دولت اصلاحات عنوان کرد: معتقدم که پيش از اينکه بيانيه آيت‌ا... موسوي‌خوئيني‌ها دعوت به انتخاب فرد خاصي يا شرکت بي‌شرط و شروطي در انتخابات باشد بيشتر توجه دادن به اين است که انتخاب کردن يکي از مزاياي نظام جمهوري اسلامي بوده است و بايد براي انتخاب کردن، شرايط انتخاب کردن به وجود آيد و آن چيزي که من از بيانيه ايشان حس مي‌کنم اين است که اين شرايط وجود ندارد و بايد تلاش کنيم تا آن شرايط به وجود آيد. ابطحي اضافه کرد: اين تلنگرهايي که آقاي‌موسوي‌خوئيني‌ها مي‌زنند تلنگرهايي به اين است که بايد آن انتخاباتي که نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي براي بخش جمهوريت و تقويت جمهوريت پيش‌بيني کرده آن شرايط به وجود آيد و اگر آن شرايط به وجود آمد؛ طبيعي است که بايد دعوت پرشوري براي انتخابات شود و اگر آن شرايط به وجود نيايد هرکسي نظريه فردي خودش را مي‌داند و حداقل جرياني که آقاي موسوي‌خوئيني‌ها را به بزرگي قبول دارند، ديگر فعال انتخابات نخواهند بود و اين به معني تحريم انتخابات نيست و فعال انتخابات نبودن غير از تحريم کردن انتخابات است. وي در خصوص حضور آيت‌ا... موسوي‌خوئيني‌ها در قامت ليدري جريان اصلاحات گفت: آيت‌ا... موسوي‌خوئيني‌ها از زماني که اصلاحات شکل و معناي سياسي خودش را گرفته هميشه براي بخش‌هاي مختلف اين مجموعه‌ها يک محوريت اساسي داشتند و نوع ديدگاه ايشان هميشه براي افراد مختلف جامعه محترم بوده است و به‌خصوص همه طيف و جبهه متفاوتي که در اصلاحات بوده هميشه ايشان را به‌عنوان يک چهره محترم و قابل‌قبول مي‌دانند، اما تصور من اين نيست که آقاي موسوي‌خوئيني‌ها با توجه به اين بيانيه مشروط قصد داشته باشند که فعاليت‌هاي حزبي و جرياني قوي‌تر و وسيع‌تر از گذشته انجام دهند، ايشان شخصيت محترمي هستند اما ليدري به معناي اينکه رهبري حزبي و سياسي يک جريان را به عهده بگيرند و در آن جريان فعال شوند، من چنين احتمالي نمي‌دهم و بيشتر از هرچيزي معتقد هستم که احترام و حرمتي که بخش‌هاي مختلف اصلاحات دارند براي آيت‌ا...موسوي خوئيني‌ها هميشه باقي خواهد ماند و ادامه خواهد داشت.