شهردار دوچرخه سوار

مجید ابهری‪-‬ رفتارها و حرکات سمبلیک از سوی مدیران ارشد و مسئولین سطوح بالای کشور می‌تواند الگوی رفتاری افراد به ویژه نوجوانان وجوانان باشد. چه نیکو و آسمانی فرمود امام متقین علی(ع): «الناس علی دین ملوکهم...» ملوک علاوه بر روسای اجرایی رده بالا شامل گردانندگان چرخه اصلی یک کشور می‌تواند باشد. ساده زیستی، تقوای مالی وسیاسی، پاکدستی و صداقت با مردم اصلی‌ترین اصول استقرار در جایگاه‌های یاد شده است. نمی‌خواهیم ونباید رفتارهای مدیران ارشد ممالک دیگر را مورد تقلید وتبلیغ قرار دهیم. اما پندبرداری و آموختن حتی از رفتارهای دیگران نه تنها مذموم نیست بلکه گاهی ضروری می‌باشند. شاه ونخست وزیر سوئد بعضی وقتها با دوچرخه ومترو به محل کار یا خانه خود می‌روند. اخیرا ملاحظه می‌شود شهردار محترم تهران نیز بعضی از روزها با دوچرخه به محل کار خود می‌رود. این رفتار در جای خود حرکت پسندیده و زیبایی از سوی یک مدیر ارشد در راستای کاهش آلودگی هوا وترافیک در تهران می‌باشد. اما وقت جناب حناچی تعلق به میلیونها ساکن تهران دارد. شهروندانی که از معضلات ریز ودرشت و مشکلات کوچک وبزرگ رنج می‌برند که بخش قابل توجهی از آنها مستقیم و غیرمستقیم به ایشان مرتبط می‌باشد. شهروندانی هستند که مدتهاست بدنبال حل مشکلی در شهرداری می‌باشند. آقای شهردار کاش در هفته یک روز دستور می‌دادید کارکنان شهرداری‌های مرکز ومناطق ازخودروهای خصوصی یا دولتی استفاده نکرده و به‌جای آنها از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند. وقت دکتر حناچی وکلیه مدیران ارشد متعلق به چندین وچند میلیون شهروند و هموطن است البته فاصله اجتماعی وقرنطینه را باید از رئیس جمهور محترم آموخت که الان چند ماه است در محافل عمومی ظاهر نمی‌شوند. دکتر روحانی که یکی از معرف‌های مصونیت گله‌ای است ولی در عمل می‌بینیم موضوع شکل دیگری است. خط کشی قرمز در سالن ملاقات مقامات عالیرتبه خـــارجی و ایستادن میهمانان در پشت خط دلیل از دقت در رعایت پروتکلهاست. آقای شهردار به زودی دوره شما در شهرداری به پایان خواهد رسید. هیچ یادگار و نکته برای تداعی دوره مدیریت شما و دلتنگی برایتان وجود ندارد. اطمینان دارم شما فرصت مطالعه حتی تیترهای روزنامه را ندارید اما لازم است یک گروه قوی رسانه وپایش رسانه تحت مدیریت مستقیم شخص جنابعالی ایجاد شده و مطالب لازم ومرتبط جهت استحضار ومطالعه شما تدوین گردد.
ای کاش بخشی از زمان دوچرخه سواری را اختصاص به اینگونه امور لازم می‌دادید.