سناریوهای ۵ گانه انتخابات آمریکا

ادامه سخن روز/ يعني اينکه کانديداهاي رياست ‌جمهوري پيروزي طرف مقابل را به رسميت شناخته و قدرت را به او تحويل دهند که اين هم سناريويي دور از دسترس است. سناريوي ديگر سناريوي ترکيب است که به گونه‌اي ديگر زمينه‌هايي را فراهم مي‌سازد که موجب شود تعليق نه در چارچوب قانون و موافقت کنگره بلکه به واسطه يک شگفتي ايجاد شود و اين شگفتي موجبات ايجاد يک فضاي ناشي از اعلام ديرهنگام ديرهنگام نتايج را در آمريکا به دنبال داشته باشد که اين در آمريکا از اين جهت محتمل است و بر اساس اينکه نتايج دير‌تر مشخص مي‌شود تعليقي در وضعيت حکمراني از منظر گذار مثبت و اتوماتيک صورت بپذيرد. سناريوي ديگر کابوس ترامپ است. به اين معنا که مردم مانند دوره برادلي که معروف به کابوس برادلي است برخلاف آنچه به ظاهر بيان مي‌کنند و در نظرسنجي‌هايي مثل موسسه گالوپ ديده مي‌شود به ترامپ راي دهند.