درباره این روزهای گرم و خشک

اسماعیل کهرم‪-‬ سال گذشته کشور از نظر بارش باران در وضعیت خوبی به‌سر می‌برد اما امسال متاسفانه بارش‌ها کمتر از نرمال بوده است حتی ما رکورد شکنی گرمای زمستانه را هم داشتیم یعنی در کل کشور طی بهمن ماه به ویژه نیمه دوم آن با افزایش قابل ملاحظه دما مواجه بوده ایم. اما سال گذشته بارش باران در کشور استثنایی بود.عده‌ای می‌گفتند که اگر این بارش‌ها امسال هم ادامه داشته باشد ایران روی دور ترسالی خواهد افتاد.یعنی فکر می‌کردند که سیستم آب و هوایی ایران از خلیج فارس جدا و روی سیستم آب و هوایی اقیانوس اطلس افتاده است. خب سیستم آب و هوای خلیج فارس گرم و خشک است و بارندگی‌هایی که سال گذشته در کشور رخ داد این تصور را به وجود آورد که سیستم آب و هوایی کشورمان به سمت اقیانوس اطلس رفته است اما این موضوع یک استثنا بوده است و به نظرمی رسد که ابرهای پر باران را بادها تصادفی به سمت ایران آوردند و ما شاهد آن بارش‌ها بودیم. در حال حاضر برگشته‌ایم به همان دوران‌های گذشته یعنی کشوری خشک و نیمه خشک که یک سوم میزان بارش جهان را
دریافت می‌کند. یعنی جهان به طور معدل حدود ۸۵۰ میلی متر بارش باران دارد و ما یک سوم این میزان یعنی حدود ۲۴۰ میلی متر بارش داریم. با این اوصاف داشتن این روزهای گرم و خشک دور از انتظار نیست.
از طرف دیگر در خصوص این که عنوان می‌شود تابستان گرمی را در پیش رو خواهیم داشت باید بگویم که سیستم‌های بسیار پیشرفته آب و هوایی هم بیش از یک هفته نمی‌توانند هوا را پیش‌بینی کنند به این جهت که ساختارجهان به گونه‌ای است که مثلا اگر پروانه‌ای در کشور هندوستان بالهایش را به هم بزند ممکن است در اروپا باعث طوفان شود که به آن تئوری درهم برهمی می‌گویند. بنابراین از حالا نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که وضعیت هوا در تابستان چگونه
خواهد بود.