خطر بازگشت پرقدرت ترامپیسم

بعد از هفته‌ها جنجال و تلاش دموکرات‌هاي آمريکا براي حذف ترامپ از عرصه سياسي آمريکا، دومين طرح استيضاح دونالد ترامپ در سناي آمريکا به اتهام «تحريک به اغتشاش و شورش» به دليل عدم کسب آراي لازم از سوي نمايندگان سنا شکست خورد. دموکرات‌ها براي متخلف شناخته شدن ترامپ به راي موافق دو سوم اعضاي مجلس سنا (67 راي) نياز داشتند، اما تنها هفت سناتور جمهوريخواه همراه با 50 سناتور دموکرات (57 رأي) دونالد ترامپ را به دليل تحريک به شورش مجرم شناختند و 43 سناتور نيز راي منفي دادند. شکست استيضاح دوم ترامپ در عرصه داخلي، هواداران او را متقاعد مي‌کند که بي‌جهت مورد اتهام دموکرات‌ها قرار گرفته است. بنابراين به حمايت از وي پرداخته و پشتوانه مردمي او را حفظ خواهند کرد. ترامپ در واکنش به رأي تبرئه خود وعده داد که به دفاع از «عظمت آمريکا» ادامه خواهد داد. وي گفت: «جنبش تاريخي و ملي ما براي بازگرداندن «عظمت آمريکا» آغاز شده است!» چنين اظهارنظري به اين معناست که ترامپ به دنبال کانديداتوري در انتخابات 2024 و ساير پست‌هاي سياسي است. چند هفته‌اي که از روي کار آمدن جو بايدن مي‌گذرد، شاهد عمل وي به شعار انتخاباتي‌اش مبني بر بازگشت به برجام نيز نبوده‌ايم. با شکست استيضاح ترامپ، ايران ديگر نمي‌تواند و نبايد به احياي برجام به شکل سابق آن راضي باشد. ديپلمات‌هاي کشورمان نبايد از خطر بازگشت ترامپ و ترامپيسم غافل شوند. ايران ضمن تاکيد بر حفظ مفاد قبلي برجام، بايد خواهان تغييري در ضمانت اجراي اين پيمان بين‌المللي نيز بشود؛ به نحوي که در سال‌هاي آتي در صورت بازگشت مجدد ترامپ يا همفکران او، مجددا در شرايط بحراني و نقض عهد طرف مقابل قرار نگيرد.