مسئولان و روزهای سختی که در پیش داریم!

تنها چند هفته بود که نزول آمارهاي مرگ‌ومير کرونايي کمي از نگراني‌ها و اضطراب‌هايمان کم کرده بود و کادر درمان درحال استراحت اندکي بوده که باز هم خبرهاي بد از راه رسيدند و دلخوشي ساده، کوتاه و نيم‌بندمان را مخدوش ساختند. يکسال آزمون و خطا در مقابل هيولاي کرونا با قربانيان فراوان و زجرها و محنت‌هاي گوناگون هنوز نه‌تنها جامعه ما که بسياري از کشورهاي ديگر را به اين نقطه نرسانده که جز از طريق رعايت‌هاي حداکثري و شيوه‌نامه‌هاي سختگيرانه امکان مقابله و مبارزه با اين همه‌گيري وجود ندارد. حالا دوباره کرونا در کشور ما در حال اوجگيري است و برخي از شهرها قرمز و نارنجي شده‌اند و آبي‌ها به حداقل رسيده‌اند‌. از آن بدتر شيوع کروناي جهش‌يافته انگليسي و آفريقايي تاييد شده و نگراني‌ها را مضاعف ساخته است. هنوز معلوم نيست و هيچ توضيح جامع و قانع‌کننده‌اي از سوي دولت ارائه نشده که چرا مقررات و پروتکل‌ها را حداقل براي مدتي به نقطه حداکثري نمي‌رساند تا خداي ناکرده اوضاع از کنترل نسبي خارج نشده و خسارت‌ها از هر سو متوجه مردم نشود. مسلما مسائل اقتصادي و تنگناي معيشت براي بسياري از خانواده‌ها و کسب‌وکارها از جمله دلايل عدم اعلام محدوديت‌هاي سختگيرانه است ولي کاملا واضح است که اگر کرونا طغيان کند و با انواع جهش‌يافته‌اش درگير شويم که قرائن آن را بعيد نشان نمي‌دهد، در بعد اقتصادي هم خسارت‌هاي غيرقابل تصور خواهيم ديد و در آن زمان حسرتي بزرگ پديد مي‌آيد که هم چوب را خورده‌ايم و هم پياز را! ديگر کاملا مشخص شده است که اپيدمي‌اي که با آن روبه‌رو هستيم نه به‌سادگي از پا مي‌نشيند و نه داراي يک چهره و روش شناخته‌شده است که بتوان با تصميمات کلي مبارزه با آن را پيش برد؛ ويروسي که هرآن از خود جهشي نشان مي‌دهد و راه نفوذي پيدا مي‌کند نيازمند يک مديريت آماده و روزانه و حتي لحظه‌اي است که با چابکي جبهه‌ها را تغيير دهد و به تناسب اوضاع تصميمات فوري اتخاذ کند؛ تصميمات فوري که جدا و دائما مورد پيگيري قرار گيرند و از عملي شدنشان اطمينان حاصل شود. متاسفانه هم در راستاي تصميمات قاطع و شجاعانه و هم مبارزات ميداني و هم براي خريد واکسن، ستادملي مبارزه با کرونا از خود چابکي لازم را نشان نداده است و دخالت انواع مسائل اقتصادي و سياسي و فرهنگي راه دشوار قطع زنجيره ابتلا را با موانع جدي روبه‌رو ساخته است. افت و خيزي که ما در مقابل کرونا داشته‌ايم، خصوصا آنجا که موفقيت‌هاي نسبي کسب کرده‌ايم، نشان مي‌دهد که اگر درک و اراده و همت و تمرکز عالي پديد آيد و ريشه‌کني اين ويروس وحشي در صدر اولويت‌ها قرار گيرد، امکان آن کاملا وجود داشته و دارد. ما مي‌توانيم با بسيج امکانات تبليغي، ديپلماتيک، نيروهاي درماني و پشتيباني و نظامي در مقابله با کرونا هم منابع مالي لازم را کسب کرده و از دايره ظالمانه تحريم‌ها عبور و هم در ميدان عمل سختگيري‌ها را اجرايي کنيم و همه منافذ خطر را مسدود سازيم. چرا وزارت خارجه در زمينه رفع موانع مراودات مالي براي خريد گسترده و سريع واکسن از خود تحرک موثري نشان نداده است؟ چرا درست در زماني که خطر شيوع نوع انگليسي کرونا به‌وجود‌آمده هنوز پروازهاي رفت و برگشت به اروپا فعال هستند؟ چرا مراسم عزا و عروسي با تعداد فراوان درحال برگزاري است و هيچ ممانعت جدي متوجه آنها نيست؟ چرا پاساژهاي سرپوشيده و بدون تهويه مناسب با تراکم جمعيت در حال فعاليت هستند و ازدحام خريدهاي سال نو کاملا مشهود شده است؟ اين سوال‌ها نشان مي‌دهد که تا همينجاي کار هم در مقابله با کرونا از تمام ظرفيت‌ها استفاده نکرده‌ و تعلل‌هاي فراوان داشته‌ايم. گويا پيک چهارم کرونا سخت‌تر و آسيب‌سازتر از تصور ما در حال شکل‌گيري است و مسئولان مربوطه به‌جاي هشدارها و اعلام نگراني بايد تصميمات قاطع بگيرند. بهترين و کارآمدترين تبليغ‌ها که در جامعه موثر مي‌افتد عمل مسئولان است، چنانچه ديديم تا جريمه مسافرت اعمال نشد هيچ‌کس گوشش بدهکار توصيه‌ها نبود. اکنون باز هم توپ اصلي در زمينه مبارزه با کرونا در زمين دولت است که همه انتظار دارند از تجربه‌هاي پيشين درس بگيرد و باقاطعيت بيشتر وارد کارزار شود و از خود يک پيروزي شيرين به‌جا بگذارد.