اصلاحات حداقلی در لایحه بودجه 1400

روز گذشته اصلاحیه لایحه بودجه 1400 منتشر و به مجلس نیز ارائه شد. اصلاحیه ای که نشان می دهد به جز تغییراتی کمتر از 10 درصد در ارقام هزینه های جاری و درآمد مالیاتی، هیچ اصلاح خاصی در لایحه بودجه صورت نگرفته است. همچنین مهم ترین اختلاف دولت و مجلس که در قالب اصرار دولت به ارائه ارز 4200 و اصرار مجلس به حذف آن ظهور و بروز کرد، در اصلاحیه لایحه بودجه برای شش ماه نخست سال تداوم خواهد داشت.به گزارش خراسان، 14 بهمن ماه بود که نمایندگان مجلس در جلسه علنی، کلیات لایحه بودجه سال آینده را رد کردند. بر این اساس، دو هفته به دولت مهلت داده شد تا اصلاحیه بودجه را تقدیم مجلس کند. دیروز خانلو، سخنگوی ستاد بودجه 1400، از ارائه اصلاحیه لایحه بودجه سال آینده به مجلس در 26 بهمن ماه خبر داد. در این زمینه، گزارش خبرگزاری های ایسنا و فارس حاکی است که مهم ترین تغییرات در لایحه بودجه به صورت زیر انجام شده است: 1- برخی ارقام کلی: منابع عمومی بودجه از 841 به 854 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 40 هزار میلیارد تومان از مصارف کاهش و 25 هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی افزوده شده است. همچنین در بخش درآمدهای نفتی، سهم دولت از نفت و میعانات گازی بدون تغییر بوده و همان 199 هزار میلیارد تومان تعیین شده که نشان می دهد دولت چشم انداز خود از فروش نفت را که پیشتر حدود 3/2 میلیون بشکه نفت به نرخ 40 دلار در هر بشکه بوده ، تغییر نداده است. 2- ارز 4200: در اصلاحیه، این ارز به صراحت، حذف نشده است بلکه به دولت اجازه داده شده در شش ماه اول سال 1400 (عملا تا پایان فعالیت دولت فعلی)، بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور برای تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیک اقدام کند. منابع حاصل شده نیز صرف تامین معیشت و سلامت مردم می شود. بدین ترتیب می توان گفت یا ارز 4200  یا ما به ازای آن ،در سال آینده صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد. 3- اوراق سلف نفتی: در لایحه اولیه بودجه، به دولت اجازه داده شده بود برای پیش فروش نفت به صورت ریالی- ارزی اقدام کند. این بند بسیار جنجالی شد زیرا تعهد سنگینی برای دولت بعد ایجاد می کرد. با این حال، در اصلاحیه اخیر، این بند حذف شده و بار اصلی آن در راستای کاهش کسری بودجه به بند دیگری که مربوط به انتشار عمومی اوراق مالی است، منتقل شده است. 4- برداشت از صندوق توسعه ملی: دولت در لایحه اولیه بودجه، سهم صندوق توسعه از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را بر خلاف قانون برنامه، 20 درصد در نظر گرفته بود که با مخالفت مقام معظم رهبری رو به رو شد و در اصلاحیه به 38 درصد افزایش یافت.    5- همسان سازی چالش برانگیز: با اضافه شدن «همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی» به بند مربوط به همسان سازی حقوق بازنشستگان ،بودجه این بخش از 90 به 125 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 6- تعیین سقف برای دریافتی حقوق بگیران دولت: در اصلاحیه لایحه بودجه سال آینده، دولت به بند مربوط به افزایش 25 درصدی ضریب حقوق گروه های مختلف، یک قید اضافه کرده است که بر اساس آن، سقف حقوق و مزایا 31 میلیون و 500 هزار تومان است و هیچ کس بیش از این مبلغ در سال 1400 دریافت نخواهد کرد.