افزایش سالانه ۵ میلیون تن محصولات پتروشیمی با طرح «طراوت» بانک صادرات ایران


 

گروه بانک و بیمه: مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان این که طرح «طراوت» بانک صادرات ایران، الگویی مناسب برای تأمین مالی و ظرفیتسازی در صنعت پتروشیمی است، از امکان افزایش ۲۵ میلیون تن محصولات این صنعت با استفاده از طرح مذکور در افقی پنج ساله خبر داد.

به گزارش تجارت به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، حجتاله صیدی در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی که با حضور مسئولان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمانهای منطقه آزاد کیش و قشم، مدیران عامل شرکتها و مسئولان صنعت پتروشیمی، مدیران عامل بانکها و فعالان عرصه صنعت پتروشیمی برگزار شد، اظهار کرد: نفت و گاز و پتروشیمی، مزیت رقابتی کشور ماست که باید قدرش را بدانیم و درست از آن استفاده کنیم.

وی افزود: به منظور ظرفیتسازی در رقابت با برخی کشورهای همسایه تا پنج سال آینده باید برای سالیانه دست کم ۵ میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی تأمین مالی صورت گیرد که طرح «طراوت» بانک صادرات ایران الگوی مناسب و تجربهای قابل توجه در این زمینه است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران سه موضوع مزیت رقابتی بسیار بالا، پیشی گرفتن برخی کشورهای همسایه در تولید محصولات و تأمین مالی صنعت پتروشیمی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: قطع وابستگی اقتصاد به نفت، به معنی حذف نفت و گاز نیست بلکه استفاده درست از آن است و استفاده درست، ایجاد بالاترین ارزش افزوده است. بالاترین ارزش افزوده نیز تکمیل زنجیره محصول و رسیدن به محصول نهایی، به جای صادرات نفت خام و گاز مایع و حتی متانول و اتیلن و نظایر آن است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: مأموریت بزرگ ما این است که به گونهای برنامهریزی کنیم تا صنعت نفت و گاز با سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی به تأمین کننده اصلی تولید ناخالص داخلی کشور تبدیل شود.

حجتاله صیدی با بیان این که ما قرار بود در سال ۱۴۰۰ از مهمترین رقیبمان در منطقه جلو بزنیم، گفت: این در حالی است که از الان تا پنج سال دیگر باید حدود هشت تا ده میلیون تن ظرفیت ایجاد کنیم تا خیلی عقب نمانیم؛ چرا که در حال حاضر حجم تولید محصولات پتروشیمی در کشور نزدیک به ۴۰ میلیون تن از کشورهای رقیب همسایه کمتر بوده و با وجود اقتصاد بزرگ کشور، جمعیت، موقعیت جغرافیایی و نهادهای علمی، فنی و تخصصی، تولید ناخالص داخلی ما، نصف برخی از این کشورهاست. بنابراین برای رسیدن به سطح کشورهایی نظیر کشور خودمان، باید نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته باشیم و از این میزان حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار باید از صنعت پتروشیمی عاید شود.

مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: برای ظرفیتسازی جدید و متناسب با پیشرفت رقبا به سرمایهگذاری بیشتری نیاز است تا حداقل ۲۵ میلیون تن محصولات پتروشیمی ظرف پنج سال آینده در این صنعت تولید شود.

وی با بیان این که اتکاء به دانشبنیانها رمز موفقیت در ساخت داخل است، اظهار امیدواری کرد: این رخداد بزرگ، نقطه آغاز حرکتی عظیم در تولید در آستانه ورود به قرن نو شود.

صیدی ادامه داد: در بخش تولید و سازندگان داخلی صنعت پتروشیمی، حماسههای بزرگی خلق شده و باید با اعتماد مضاعف و کنترل کیفیت از آنها حمایت کنیم و در کنار سازندگان داخلی، صندوق نوآوری و شکوفایی نیز کمک خواهد کرد تا اهداف این صنعت تحقق یابد.

وی در بیان سومین محور سخنان خود که به تأمین مالی اختصاص داشت، گفت: چهار بانک حاضر در این نمایشگاه بیش از ۶۰ میلیارد دلار منابع مالی دارند و اگر بتوان حداقل ۱۰ درصد آن را به حمایت از صنعت پتروشیمی اختصاص داد، تولید ۲۵ میلیون تن محصولات این صنعت در افق پنج ساله محقق خواهد شد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران طرح «طراوت» را الگویی مناسب برای تحقق این چشمانداز عنوان کرد و افزود: با استفاده از الگوی تأمین مالی، اعتباری و زنجیرهای همچون طرح طراوت بانک صادرات ایران با اختصاص یک واحد منابع مالی میتوان سه واحد اعتبار تأمین کرد و به واسطه همراهی چند بانک با تخصیص یک تا دو میلیارد دلار نقدی میتوان حدود سه تا چهار میلیارد دلار گردش مالی در صنعت پتروشیمی به وجود آورد.

امضای تفاهمنامه همکاری بانک صادرات ایران با پتروشیمی خلیج فارس و انجمن استصنا

همچنین همزمان با برگزاری دومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی در جزیره کیش، تفاهمنامه همکاری بانک صادرات ایران با شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا)، به امضا رسید.

با امضای این دو تفاهمنامه، مرحله جدیدی از همکاری بانک صادرات ایران برای تأمین مالی شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی آغاز شد.

تفاهمنامه بانک صادرات ایران با شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس توسط حجتاله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران و جعفر ربیعی، مدیرعامل این شرکت در حضور فعالان صنعت پتروشیمی به امضا رسید که بر مبنای آن، سقف تسهیلات و تعهدات بانک صادرات ایران تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین سقف میزان گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی به این شرکت و شرکتهای تابعه به ۵۰ هزار میلیارد ریال و سقف صدور انواع ضمانتنامه برای این شرکت تا ۲۰ هزار میلیارد ریال ارتقا داده شد.

بر اساس تفاهمنامه بانک صادرات ایران با انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) نیز سقف تسهیلات، صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی به ۳۵ هزار میلیارد ریال رسید. ارائه انواع خدمات و درگاههای بانکداری الکترونیک نیز از دیگر مفاد این تفاهمنامه بود که به امضای حجتاله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران و مجید محمدپور رئیس هیئتمدیره استصنا رسید.

تفاهمنامه بانک صادرات ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

تفاهمنامه همکاری بانک صادرات ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور مسئولان و مدیران شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی در محل غرفه این صندوق در دومین نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی به امضای حجتاله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران و علی وحدت، مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسید.

حجتاله صیدی در افتتاحیه این نمایشگاه با بیان این که صندوق نوآوری و شکوفایی در کنار سازندگان داخلی به تحقق اهداف صنعت پتروشیمی کمک میکند، بر حمایت از شرکتهای دانشبنیان تاکید کرد.

برقراری و توسعه همکاریها، ارائه خدمات مالی و بانکی، اعطای انواع تسهیلات در قالب عقود اسلامی، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی و ارائه انواع خدمات بانکداری الکترونیک توسط بانک صادرات ایران به این صندوق و شرکتهای معرفی شده از سوی آن، از مفاد این
تفاهمنامه است.

بانک صادرات ایران با حمایت از شرکتهای دانشبنیان طی سالهای اخیر، سهم مهمی در تامین مالی این شرکتها و تولید محصولات نهایی آنها داشته است.