دیپلماسی بهترین راهکار حل چالش برجام است


سخنگوی دولت درباره سررسیدن موعد قانون رفع تحریمها در ٢١ فوریه و رفع نشدن تحریمها و تصمیم دولت در این خصوص گفت:بر اساس بند ششم قانون مجلس شورای اسلامی، از آنجاییکه تحریم ها تا امروز لغو نشده، دولت و سازمان انرژی اتمی مجبور به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است که موجب کاهش نظارت ها و بازرسی های فراپادمانی آژانس بین المللی انرژی هسته ای خواهد شد. به گزارش ایلنا، علی ربیعی افزود: بنابراین توقف اجرای داوطلبانه پروتکل به معنای قطع همکاری با آژانس نیست. این همکاری ادامه خواهد داشت و جمهوری اسلامی ایران قطعا طی نامه ای همه موارد را از قبل به اطلاع آژانس خواهد رساند، کما اینکه تا کنون نیز چنین کرده است.روشن است که این اقدام خلاف میل باطنی و به دلیل تعلل آمریکا در لغو تحریم ها و انجام تعهدات اش بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام می گیرد. سخنگوی دولت تاکید کرد: ما همچنان برجام را توافقی معتبر و بهترین توافق ممکن می دانیم و آماده ایم که فوراً و در صورت بازگشت آمریکا و سایر طرف های توافق به تعهداتشان تمامی گام های برداشته شده بر اساس پاراگراف ۳۶ برجام را به وضعیت اولیه در توافق برجام بازگردانیم. امیدواریم که سه کشور اروپایی و آمریکا از فرصت کوتاه باقی مانده استفاده کنند و اجازه ندهند که دستیابی به راه حل های دیپلماتیک در رسیدگی به این اختلاف غیرضروری بغرنج تر شود. سخنگوی دولت درخصوص این که دولت به غیر از مصوبه مجلس چه تصمیمات دیگری برای تحت فشار گذاشتن آمریکا دارد؟ عنوان کرد: دولت به غیر از مصوبه مجلس چه تصمیات دیگری برای تحت فشار گذاشتن طرف مقابل دارد؟ ما اعتقاد داریم که راه حل اختلاف جاری درباره برجام باید به روش دیپلماتیک باشد.