افزایش ۳۹درصدی دستمزد کارگران

شهروند آنلاین: دویست و نود و هفتمین نشست شورای‌عالی کار با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰ برگزار شد؛ وزیر کار به‌عنوان رئیس شورای‌عالی کار از همان دقایق اولیه در جلسه حضور یافت و مذاکرات فشرده میان طرفین در جریان بود.

پیش از این و با توجه به سیگنال‌های مثبت دومین نشست دستمزد شورای‌عالی کار اعلام شده بود که در صورت نزدیک‌ترشدن دیدگاه‌ها و تحقق خواسته نمایندگان کارگری دیروز رقم دستمزد کارگران مشخص خواهد شد.

بر اساس آخرین اخبار نمایندگان کارفرمایی از درصد پیشنهادی قبلی خود که ۳۴.۲درصد بود، کمی بالاتر رفته و پیشنهاد افزایش ۳۷درصدی سرجمع دریافتی کارگران شامل افزایش ۲۵درصدی حداقل مزد به‌علاوه افزایش سایر سطوح مزدی و مزایا را مطرح کردند.


براساس مصوبات این جلسه، برای حداقل‌بگیران، پایه مزد و سایر مولفه‌های مزدی ۳۹درصد افزایش یافت. به این ترتیب، دستمزد برای کارگری با ۱.۳ فرزند با احتساب بن ۶۰۰هزار تومانی، سنوات ۱۴۰هزار تومانی و حق مسکن ۴۵۰هزار تومانی به 41میلیون و 907هزار و 77  ریال رسید.

حق مسکن ۴۵۰هزار تومان و ۶۰۰ هزارتومان بن و خواروبار است. پایه سنوات ۱۴۰هزار تومان شد. مجموع دریافتی حداقل‌بگیران به ۴میلیون و ۱۹۰هزار و ۷۰۷ تومان رسید. سایرسطوح مزدی ۲۶درصد افزایش به رقم ثابت روزانه ۸۲هزار و ۷۸۵ ریال رسید.

جزئیات آیتم‌های مزد کارگری

دستمزد روزانه: ۸۸۵.۱۶۵ ریال
دستمزد ماهیانه: ۲۶.۵۵۴.۹۲۵ ریال
پایه سنوات: ۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال
بن: ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مسکن: ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال (باید به تصویب هیات وزیران برسد)