ناهماهنگی از تأمین تا توزیع


مهدی عسگری

نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی

مدتی است شاهد آشفتگی در بازار انواع کالاها هستیم که تبعات آن تشکیل صف های طولانی در گوشه و کنار شهرهای کشور است، مشکلی که هر از چندگاهی در یک بخش از اقتصاد خودنمایی می کند و برای تمام مردم چالش آفرین می شود. یکی از مواردی که بسیاری برجسته شده و نه تنها سومدیریت را اثبات می کند، بلکه به دستاویزی در رسانه های جهان تبدیل شده  صفهای طولانی برای خرید مرغ است که لازم است با دقت بررسی و ریشه یابی شود تا بتوان برای این معضل راه حل پیدا کرد. واقعیت این است که مشکلی که در خصوص توزیع مرغ وجود دارد، نمادی از سوتدبیر و ناهماهنگی در زنجیره تأمین و توزیع است. از آنجا که مسوولیت تهیه و توزیع بر دوش دولت است می بایست، دولت با تمام توان دغدغه مردم در حوزه معیشت و خرید مایحتاج ضروری زندگی را برطرف کند. بررسیهای صورت گرفته از بازارها در سطح شهر و رایزنی با مسئولان وزارت صمت و جهادکشاورزی، نشان دهنده عدم هماهنگی بین این دو وزارتخانه، نبود تفاهم بر سر نیازسنجی واقعی و عدم تأمین مایحتاج متناسب با نیاز شبکه توزیع است. به همین دلیل جلسات متعددی در دولت و مجلس شورای اسلامی برگزار شد مسئولین برای افزایش سهمیه مرغ گرم و منجمد قول داده اند که امیدواریم با توزیع مناسب و نظارت دقیق برای رسیدن کامل این سهمیه به مصرف کننده نهایی، این وضعیت نامطلوب بهبود یابد. البته مرغ منجمد با قیمت ۱۵ هزار و۵۰۰ تومان در برخی فروشگاههای زنجیرهای همچنان درحال توزیع است و با رایزنی صورت گرفته، تأمین مرغ منجمد برای مراکز متقاضی بدون محدودیت ادامه خواهد داشت. درعین حال مرغ گرم همچنان نیاز به افزایش سهمیه بویژه در طول ۵روز آینده متناسب با نیاز و جمعیت دارد. اما اکنون ولع خاصی برای خرید وجود دارد که می تواند دلیل تشکیل صف های طولانی باشد، بنابر این کنترل بازار در اولویت نخست این ایام قرار دارد. دولت باید کنترل بازار را با اولویت و جدیت دنبال کند، هرگونه ناهماهنگی بین دو وزارتخانه جهاد و صمت قابل قبول نیست. از آنجا که بازار آشفته تاثیرات منفی خود را برجای می گذارد، پیگیری جدی برای تنظیم بازار، دغدغهی نخست نمایندگان در روزهای اخیر بوده و به دلیل اهمیت این موضوع نشست مشترک کمیسیونهای صنایع، کشاورزی و اقتصادی با وزاری صمت و جهاد کشاورزی در حضور رئیس مجلس برگزار شد که در انتظار نتیجه این نشست ها هستیم.