قالیباف: سند همکاری با چین هشدار به آمریکاست

گروه سیاسی- محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اولین نطق 1400 خود در صحن علنی بهارستان گزارشی از اقدامات مهم خانه ملت با هدف موانع زدایی و ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار ها ارائه داد و گریزی به دو موضوع مهم در حوزه سیاست خارجی یعنی سند همکاری 25 ساله ایران و چین و همچنین  قانون « اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها » زد. به گزارش خانه ملت  قالیباف در بخشی  از سخنان روز گذشته خود در صحن علنی  به موضوع پر سر و صدای چند وقت اخیر یعنی سند راهبردی ایران و چین پرداخت و  با اشاره به این که اهالی بهارستان، از سند ایران و چین استقبال می‌کنند، تاکید کرد که سند یک گام مهم راهبردی و همچنین  هشداری به آمریکاست تا بفهمد که مناسبات بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است: « درباره سند برنامه‌ همکاریِ جامعِ ایران و چین نیز تصریح می کنیم که ما از این اقدام استقبال می‌کنیم. امضای این سند اگر به معنای اعلام باور به این امر باشد که جهان در غرب خلاصه نمی‌شود و قرن آینده قرن آسیاست، یک گام راهبردی محسوب خواهد شد. همچنین، امضای این سند هشدار مهمی به آمریکاست تا بفهمد که مناسبات بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است و این کشور دیگر در موقعیتی نیست که بتواند الگو، برنامه یا توافقی را به طور یک جانبه به کشورهای مستقل تحمیل کند. » رئیس مجلس در ادامه تاکید کرد که این سند همکاری جامع زیر ذره بین بهارستان است و مجلس با مراقبت دقیق از حفظِ همه‌جانبه‌ منافع ملی به وظیفه خود در زمینه رسیدگی دقیق و تصویب آن عمل خواهد کرد:« باید فرصت را مغتنم شمرد و اوّلاً این سند را با حفظ منافع ملی، تبدیل به پروژه ها، برنامه ها و همکاری‌های واقعی اقتصادی و سیاسی کرد و ثانیا مدل ارتقای روابط به سطح راهبردی، باید با کشورهای دیگر به ویژه همسایگان نیز طراحی و به سرعت اجرا شود.... روشن است مجلس نظارت خواهد کرد تا هنگامی که برای اجرایی شدن این سند، عهدنامه ها، قراردادها و موافقت های همکاری بین دو کشور در دستور کار دولت قرار گیرد، به وظیفه خود در زمینه رسیدگی دقیق و به تصویب رساندن آن ها مطابق منافع ملی عمل کند و مردم را نیز در جریان همه‌ ابعاد ماجرا قرار خواهد داد.» رئیس قوه مقننه  در بخش دیگری از سخنان خود از قانون چند ماه قبل مجلس یعنی « اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها » نیز دفاع و تصریح کرد که این قانون قفل های صنعت هسته ای را باز کرد  و باعث شد که گذشت زمان به نفع ایران شود:« خوشبختانه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، قفل های صنعت هسته ای را باز کرد و  سمت و سوی بازی یک طرفه را تغییر داد و باعث شد که گذشت زمان به نفع ایران شود به گونه‌ای که اگر قبلا گذشتِ زمان به معنای پابرجا ماندن تحریم‌ها، همزمان با تعطیل ماندن صنعت هسته ای بود؛ اکنون گذشتِ زمان، مساوی با پیشرفت صنعت هسته ای است و طرف مقابل در قبال تاخیر باید هزینه دهد. همین روند که بسیار پر منفعت و با هزینه ای تقریبا مساوی صفر بوده، گشایش‌هایی در امر دیپلماسی ایجاد کرده اما این گشایش‌ها باید با اهتمام دستگاه دیپلماسی کشور در عمل به رفع کامل تحریم ها و حصول منافع واقعی اقتصادی برای ملت ایران منجر شود.» درخواست تشکیل کمیسیون نظارت بر سند راهبردی ایران و چین همزمان، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه  در جلسه صحن علنی  دیروز مجلس ، درخواست تعدادی از نمایندگان در راستای اجرای ماده ۴۰ آیین نامه داخلی مجلس برای تشکیل کمیسیون ویژه نظارت بر سند راهبردی و همکاری بین دولت های ایران و چین را قرائت کرد. در ادامه  قالیباف رئیس مجلس گفت: این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مجلس به طور منظم باید اجرای این سند را رصد و پیگیری کند، بنابراین موضوع را در هیئت رئیسه بررسی خواهیم کرد و سپس برای رأی گیری در دستور کار قرار خواهیم داد.