تحول بی‌مرز

قربانعلی تنگشیر ‪-‬ انقلاب صنعتی تحولی است که با سرعت باورنکردنی مرزها را در سراسر جهان پشت سر می‌گذارد. انقلابی بدون مرز که امکانات بی‌حد و حصری را پیش روی بشر خواهد گذاشت. البته تحت تاثیر پیشرفت در محاسبات، قدرت اتصال و تعامل، هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و سایر فناوری‌های نوآور برای یک تغییر اساسی و بزرگ در نحوه زیستن، شرایط کاری، روابط ما با یکدیگر و با تکنولوژی جهت توسعه انسانی است. نباید انقلاب چهارم صنعتی را تنها به عنوان تغییر در دنیای فناوری محدود کنیم، بلکه باید فرصتی برای رهبران، سیاست‌گذاران و اقتصاددانان باشد تا تحولی فراتر از اینترنت را درک کند و از آن به عنوان بستری برای توسعه اقتصادی و کسب و کارها بهره بگیرند. تحولی که می‌تواند سبک زندگی و کیفیت زندگی ملت‌ها را دگرگون کند. انقلاب چهارم صنعتی تعامل در حوزه‌های فیزیکی دیجیتالی و بیولوژیکی است که بیانگر تغییرات اساسی در شیوه زندگی بشر است. انقلاب چهارم صنعتی باعث ارتقای کیفیت زندگی جمعیت جهان و افزایش سطح درآمد عمومی برای شهروندان است. از این طریق همگان می‌توانند از مزایای دنیای متصل به تکنولوژی و تولیدات محصولات و خدمات جدید این فناوری بهره‌مند شدند. کار در فضای هوشمند اشیاء کارآمدتراست و همچنین سازمان‌هایی که تعامل بیشتری ایجاد می‌کنند و آمادگی بیشتر را برای مقابله با بلایای طبیعی و حفظ محیط زیست و ذخایر طبیعی فراهم می‌سازند از دیگر مزایای ارزشمند این تحول بی‌مرز است. البته باید گفت که هر پدیده نوظهور و ناشناخته خطراتی نیز به همراه دارد. توسعه زیرساخت و امنیت اطلاعات باید انجام گیرد. زیرا ابتدا تنش‌های اجتماعی زیاد می‌شود و بازارکار تغییرات زیادی خواهد داشت. در انقلاب چهارم صنعتی بعضی از مشاغل فراموش و مشاغل جدید جایگزین خواهند شد. چون سرعت توسعه بشدت زیاد و غیرقابل باور خواهد بود و افراد به ناچار باید در حد بالاتر از متوسط بتوانند از این تکنولوژی‌ها استفاده کنند. به کمک فناوری‌های بنیادین می‌توانیم از این تحول جهانی به شرح زیر
استفاده کنیم.
۱- اینترنت اشیا: برقراری ارتباط بین دنیای فیزیکی و دیجیتال و اتصال دستگاه‌ها به هم
۲- کو بات‌ها یا روبات ها: هم کاری برای تعامل فیزیکی با انسان در محیط‌های کاری

۳- کلان داده اطلاعات: قدرت تبدیل داده‌ها به اطلاعات امکان مدیریت و تغییر داده‌ها
۴- چاپ سه بعدی و چهاربعدی: این فناوری چاپ کمک به توسعه و فروش کالا
خواهد نمود. در معماری، پزشکی و مهندسی اهمیت فرایندی پیدا خواهد کرد و به طور خلاصه باید گفت که در آینده خیلی نزدیک روبات‌ها و هوش‌های مصنوعی جایگزین عامل انسانی شده و در نهایت منجر به بیکاری بشر می‌شوند. (کلاوس شواب) بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد می‌گوید: انقلاب چهارم صنعتی می‌تواند بشریت را به یک آگاهی جمعی اخلاقی جدید مبتنی بر درک سرنوشت مشترک برساند. یا بشر آینده را تا مرز نابودی پیش ببرد و مفاهیم سنتی بشریت مانند کار، اجتماع، خانواده، هویت را به خطر بیاندازد.