قربانت شوم...

با گپ و یادداشت‌هایی از: فریدون صدیقی/ علی دهباشی
حمید ناصری‌مقدم/  ابراهیم افشار    و...
«ایران جمعه» برای اولین بار  نامه‌ای  از جلال آل‌احمد
خطاب به  اصغر شیرازی  را  منتشر کرده ‌ است