انتخابات عرصه تصمیم‌گیری بر سرنوشت فردی و اجتماعی است

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در سفر
یک روزه خود به استان کرمان ضمن افتتاح ساختمان مرکزی هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه در آن استان با حضور در گلزار شهدای کرمان و ادای احترام به شهدای انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره سردار دلها
حاج قاسم سلیمانی و همچنین شهدای مدافع حرم در جمع دانشجویان گفت: یکی از
موهبات زندگی فردی و اجتماعی استفاده بهینه از فرصت‌ها می‌باشد و ایام

انتخابات و اتخاذ تصمیم درست یکی از موهبت‌هایی است که خداوند از طریق نظام جمهوری اسلامی به افراد جامعه داده است.
دکتر علی بهادری جهرمی گفت: ایام انتخابات به ما می‌گوید باید تصمیم به موقع و درست گرفت و باید دید و بررسی کرد این کشتی که همه سوار هستیم به کدام جهت حرکت می‌نماید و به کدام جهت باید هدایت کنیم و تصمیمات فردی ما در انتخابات اثرگذار در کل جامعه است و حتی گاهی یک رای می‌تواند مسیر جامعه را تغییر دهد و این تصمیم فردی در زندگی دنیوی و اخروی ما دارای اثر است. مدرس حقوق اساسی دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: با شرکت در انتخابات مسیر زندگی خود را مشخص می‌کنیم و نگذاریم با عدم شرکت در انتخابات و یا بی‌تفاوتی دیگران برای سرنوشت ما و خانواده‌مان تصمیم بگیرند. و عدم شرکت ما در انتخابات یا انتخاب نادرست حق سرنوشت و مسیر زندگی خود و خانواده را به دیگران واگذار کرده‌ایم. رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه اضافه کرد: باید از حق اختیار و آزادی که خداوند به انسانها داده است در حوزه فردی و جمعی به درستی بهره ببریم و اگر از این حق استفاده صحیح ننماییم دیگران به جای ما تصمیم گرفته و گلایه در آینده کارگشا نخواهد بود و حوزه تصمیم‌گیری در انتخابات حوزه‌ای نیست که بگوییم ما تصمیم فردی می‌گیریم و به تصمیم دیگران کاری نداریم. باید بدانیم تصمیمات ما در حوزه انتخابات بر زندگی دیگران اثر گذاشته و همچنین تصمیمات آنان بر کار و زندگی ما اثرگذار خواهد بود.
دکتر علی بهادری جهرمی اضافه کرد: نباید حق اختیار و تصمیم فردی و جمعی خود را در اختیار دیگران قرار دهیم بلکه باید دیگران را نیز در تصمیم‌گیری درست راهنمایی نماییم. اگر تصمیم درست گرفته شد اثر مثبت آن برای کل جامعه است و تصمیم دیگران مهم‌تر از تصمیم‌ فردی است.
وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر افزود: وظیفه تمامی آحاد جامعه است که با تحقیق فرد اصلح را انتخاب کنند تا این کشتی که همه سوار هستیم به سرمنزل مقصود برسد و مکلف هستیم دیگران را نیز در این انتخاب درست راهنمایی نماییم. این مدرس دانشگاه با اشاره به نقش جامعه حقوقدانان کشور در برابر انتخاب اصلح و راهنمایی مردم گفت: شما از جمله اقشاری هستید که بهتر از دیگران می‌توانید اطرافیان خود و همچنین مردم را در انتخاب اصلح راهنمایی کنید و این تکلیف را خداوند و حاج قاسم سلیمانی به گردن همه ما نهاده و باید وظیفه خود را آنچنان انجام دهیم که در آن دنیا شرمنده شهدا و حاج قاسم سلیمانی نشویم. این مدرس حقوقدان برجسته کشورمان در پایان اظهارداشت: در انتخاب‌ها باید به عملکرد نامزدها نگاه کرد و به ظواهر و به چند جمله سخن گفتن یک نامزد اکتفا نکرد. افرادی که خود را نامزد انتخابات نموده‌اند عملکردهایی در گذشته داشته‌اند که باید عملکردها مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد تا با انتخاب صحیح جامعه به رشد و بالندگی و رفاهی که در شان مردم شریف ایران است، برسیم.