قاصدک 24

آب معدنی‌های موجود در بازار آب شرب است

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: بسیاری از آب معدنی‌های موجود در بازار آب شرب است و نباید مردم را گمراه کرد.به گزارش ایرنا، عزیزی درباره تبلیغات فود تسترها در فضای مجازی که اغلب مواد غذایی چرب و مضر را تبلیغ می‌کنند، تصریح کرد: نمی‌توانیم در این زمینه دخالتی داشته باشیم و رستوران‌ها اغلب از این افراد برای تبلیغات موادغذایی مضر استفاده می‌کنند و تبلیغات فود تسترها را تایید نمی‌کنیم.