بلیط هواپیما

حذف یارانه مشترکان پرمصرف برق

 مصرف زیر 200 کیلووات برق در زمستان در تعرفه های جدید کمتر از20 هزار تومان هزینه دارد الگوی تعیین شده برای این فصل:200 کیلووات در ساعت برای همه مشترکان نیروگاه‌ها باید به سمت سوخت دوم یعنی گازوئیل بروند
   تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب برای مصارف کمتر از الگو بر اساس جدول فعلی، مازاد بر آن تا ۱.۵ برابر، تا ۲ برابر
 مصارف بیش از ۲ برابر به ترتیب با ضریب (۱.۵)، (۲.۵) و (۳.۵) برابر هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.
تعرفه‌های برق مصارف خانگی مشترکان کمتر از الگوی مصرف بر اساس تصویب نامه سال ۱۳۹۷ هیات وزیران تعیین می‌شود.