بلیط هواپیما

پرداخت یارانه 300 تا 400 هزار توماني

یارانه 400 هزار تومانی برای سه دهک اول
دهک‌های چهارم تا نهم هر نفر 300 هزار تومان
 قیمت نان، دارو و بنزین تغییر نمی‌کند
 

سيدابراهيم رييسي در پنجمين گفت‌وگوي تلويزيوني خود در توضيح طرح دولت براي پرداخت يارانه از پرداخت 400 هزار تومان به ازاي هر نفر براي 3 دهك اول و 300 هزار تومان به ازاي هر نفر براي دهك چهارم تا نهم خبر داد. رييسي گفت: نسبت به مسائل پيش‌ روي دولت، مساله مهم ذخاير كالاهاي اساسي كشور است كه در آغاز به كار دولت اوضاع نگران‌كننده بود اما بعد از مدتي گفتم كه مردم نگران نباشند كه اوضاع الان خوب است. همچنين نگراني اين را داشتيم كه حقوق را چگونه پرداخت كنيم اما الان ديگر اين نگراني نيست و حقوق بدون يك روز تاخير پرداخت مي‌شود.
رييس‌جمهوري تأكيد كرد: هم حجم تجارت خارجي ما افزايش يافته است، هم ارتباط با كشورهاي همسايه را داريم. از مسائل ديگر كسري بودجه دولت بود كه بدون استقراض از بانك مركزي و خلق پول، تلاش شد با كسب درآمدهاي دولت، مديريت لازم انجام شد. وي ادامه داد: همچنين وضعيت تورم را مي‌بينيم كه سير نزولي پيدا كرده است. اما مساله ارز ترجيحي را هم داشتيم كه هميشه از سمت نخبگان و كارشناسان هشدارهايي به ما در اين باره داده مي‌شد.
آيت‌الله رييسي با بيان اينكه از ابتدا معلوم بود ارز ترجيحي يا دو يا چند قيمتي كردن ارز مشكل‌ساز است، يادآور شد: دولت قبلي بعد از مواجه با اين شرايط تلاش كرد از برخي كالاها اين ارز را قطع كند و اين ميزان به چند كالاي اساسي كاهش پيدا كرد اما اگر همان زمان و با نرخ آن روز براي ارز ترجيحي فكري اساسي مي‌شد راحت‌تر از حالا مي‌شد آن را مديريت كرد.
وي با اشاره به مواردي از سوءاستفاده‌هاي انجام‌ شده از ارز ترجيحي، تصريح كرد: رانت‌خواري و فسادي كه اين ارز به دنبال داشت ما را به سمت مديريت و برنامه‌ريزي براي آن كشاند اما تصميم ما اين شد كه طرح ارز ترجيحي را تا زماني كه زيرسازي‌هاي لازم انجام شود ادامه بدهيم. چرا كه به خصوص بايد مردم را براي مديريت ارز ترجيحي قانع كنيم. رييس‌جمهوري تاكيد كرد: ما شتابزده عمل نمي‌كنيم و موضوع را مدت‌هاست در نظر داريم و مجلس و دولت و نخبگان آن را بررسي كرده‌اند كه ادامه آن چه مسائلي را به دنبال دارد.
آيت‌الله رييسي تصريح كرد: ما شأني جر خدمتگزاري و نوكري مردم براي خود قائل نيستيم و مي‌گوييم اين يك اصلاح اقتصادي است كه بايد انجام شود و بايد به ابعاد آن پرداخت. امروز همه به اينكه بايد دو نرخي يا چند نرخي بودن ارز را پايان بدهيم اتفاق نظر دارند و صرفا بحث بر سر زمان اجراي آن است كه در اين زمينه بايد به قانون مصوب مجلس برگشت.  وي اظهار كرد: آنچه براي ما مهم است اين كه اولا مردم بايد در جريان موضوع قرار بگيرند و بدانند دولت چه اقدامي مي‌كند. بعد اينكه شرايط جهاني را هم در نظر گرفت و اوضاع منطقه را ديد. دولت برنامه دارد كه اين كار از يك جايگاه تخصصي برخوردار باشد. رييس‌جمهوري يادآور شد: نكته‌اي كه مطرح است اين است كه ما هم بايد قانون را اجرا كنيم و هم به مردم و به ويژه نيازمندان فشاري وارد نشود و مشكلي برايشان پيش نيايد كه اين هم دغدغه دولت است و هم مجلس. رييسي ادامه داد: آنچه تا به حال انجام مي‌شد به توليدكننده پرداخت مي‌شد اما الان به مصرف كننده پرداخت خواهد شد و در واقع ما حذف ارز ترجيحي را نداريم بلكه آن را از اول زنجيره به آخر زنجيره كه مصرف كننده باشند، مي‌رسانيم تا خودشان سفره‌هايشان را مديريت مي‌كند. وي با تاكيد بر اينكه بايد بدانيم اين طرح حذف ارز ترجيحي نيست بلكه نحوه تخصيص آن متفاوت مي‌شود، افزود: بر اين اساس سه دهك اول تقريبا هر نفر ۴۰۰ هزار تومان دريافت مي‌كنند. دهك‌هاي چهارم تا نهم نيز هر نفر ۳۰۰ هزار تومان دريافت مي‌كنند.
رييس‌جمهوري تاكيد كرد: قيمت نان و دارو و بنزين به هيچ ‌وجه براي هيچ كدام از مردم تغيير نمي‌كند و نان سنتي به دست همه مردم مي‌رسد و بعد از اينكه زيرساخت‌ها را تكميل كرديم، دارو نيز از مجراي بيمه‌ها به دست مردم مي‌رسد و آن يارانه‌اي كه واردكننده دريافت مي‌كند به بيمه‌ها مي‌رسد تا دارو با قيمتي كه الان وجود دارد به مردم برسانند. نان و بنزين هم به اين ترتيب هيچ افزايش قيمتي نخواهند داشت. رييسي يادآور شد: اين كمك هزينه‌اي معيشتي براي دو ماه خواهد بود تا كالابرگ الكترونيكي آماده شود. ما دولتي صادق‌الوعده هستيم و اين يارانه را پيش از اجراي طرح، براي مردم فراهم خواهيم كرد و به دست آنان خواهيم رساند.