بلیط هواپیما

باید شبکه‌ای جهانی از نخبگان ایرانی برای انتقال علوم به کشور ایجاد کنیم

امروز شرکت‌های دانش بنیان درحال ایجاد یک زیست بوم علم و فناوری هستند که این زیست‌بوم به عنوان موتور پیشران حرکت رو به جلوی هر کشوری تلقی می‌شود، از همین رو ایجاد این زیست‌بوم در کشور امری ضروری است.
به گزارش ایرنا، سردار محمدرضا حسنی‌آهنگر، فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) سپاه صبح دیروز در پنجمین جشنواره سلمان فارسی که به میزبانی سازمان پدافند غیرعامل برگزار شد، اظهار داشت: در بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان نسخه جهانی شدن انقلاب اسلامی بر ایجاد تمدن اسلامی تأکید شده است که رسیدن به این آرمان بلند نیازمند رسیدن به استقلال در عرصه‌های مختلف است و برای رسیدن به این استقلال باید به مرجعیت و اقتدار علمی دست پیدا کرد.
وی با بیان اینکه اقتدار علمی ایران قوی را به ارمغان می‌آورد، افزود: به‌رغم همه پیشرفت‌های جهان غرب، آرامش خانواده به عنوان کانون اصلی جامعه از آن سلب شده و جهان غرب برای رسیدن به سعادت بشری برنامه‌ای ندارد؛ لذا ما باید به قدرت بین‌المللی جهت ایجاد تمدن نوین اسلامی دست پیدا کنیم و برای رسیدن به این مهم نیازمند اقتدار و استقلال علمی هستیم، زیرا حکمرانی در جهان آینده مبتنی بر علم و دانش است.
فرمانده دانشگاه امام حسین (ع) ادامه داد: امروز شرکت‌های دانش بنیان درحال ایجاد یک زیست بوم علم و فناوری هستند که این زیست بوم به عنوان موتور پیشران حرکت رو به جلوی هر کشوری تلقی می‌شود، از همین رو ایجاد این زیست بوم در کشور امری

ضروری است.
حسنی آهنگر با اشاره به جنگ ترکیبی و هوشمند تمام عیار علیه ایران از سوی دشمنان، عملیات روانی را یکی از پایه‌های مهم این جنگ برشمرد و خاطرنشان کرد: در این بخش تلاش اصلی برای اثرگذاری روی باور‌های مردم و تصمیمات مسئولان است. پایه دیگر این جنگ، نبرد‌های اقتصادی و یکی دیگر از ارکان آن مقابله با پیشرفت‌های علمی کشور است. به نظر ما شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز علم و فناوری یکی از مراکز حیاتی کشور هستند که دشمن درصدد ضربه زدن به آن‌ها است. وی افزود: بازیگران اصلی اقتصاد دانش بنیان همین مراکز علم و فناوری هستند که با طیف مختلفی از تهدیدات روبه‌رو هستند. اما در پدافند غیر عامل عموم سیاست‌ها برای مقابله با تهدیدات سخت و نیمه سخت طراحی شده است و کمتر به تهدیدات نرم توجه شده است. تهدیدات نرمی که مراکز علم و فناوری با آن روبه‌رو هستند تهدیدات متنوعی است. نفوذ در سطح سیاستگذاری در مراکز علم و فناوری یکی از این تهدیدات است. یکی از مصادیق این نفوذ پول پاشی‌های
نامتناسب است.
فرمانده دانشگاه امام حسین (ع) موضوع بعدی را نفوذ یا انحراف در سطح مراکز دانش بنیان برشمرد و فرار مغز‌ها و مهاجرت نخبگان را یکی از مصادیق آن برشمرد و تصریح کرد: در کشور‌های درحال توسعه مهاجرت نخبگان وجود دارد، اما این مهاجرت با برنامه‌ریزی است، به صورتی که این کشور‌ها از مهاجرت نخبگان کسب در آمد می‌کنند، اما در ایران این امر برعکس بوده و ما فقط برای این موضوع هزینه می‌دهیم. ما باید یک شبکه جهانی از نخبگان ایرانی در سطح جهان شکل دهیم تا بتوانیم علوم و فناوری‌های به روز جهانی را به کشور انتقال دهیم.
فرمانده دانشگاه امام حسین (ع) با بیان اینکه دنیا در حال تجربه کردن یک پدیده جدید مبتنی بر علوم شناختی و هوش مصنوعی است، گفت: عملاً یک فصل جدید از جهش علم و فناوری و حکمرانی هوشمند در حال شکل‌گیری است و همه مؤلفه‌های تمدنی در حال تغییر است و قواعد تمدنی گذشته دیگر قابل استفاده نیست. حسنی آهنگر در پایان گفت: ما امروز حدود ۶۰۰۰ شرکت دانش بنیان داریم که در افق ۱۴۰۴ باید به ۴۰ هزار شرکت دانش بنیان برسد.