رتبه‌بندي معلمان و سال تحصيلي آينده

خرداد هم به پايان رسيد ولي از عملي شدن وعده دولت و مجلس به معلمان خبري نيست و به‌رغم سپري شدن حداكثر مهلتي كه مجلس به دولت داده شده بود و تدوين آيين‌نامه مربوطه در دولت بعيد به نظر مي‌رسد مزاياي رتبه‌بندي در فيش حقوقي خردادماه معلمان منظور و احكام آنان صادر شود. هر چند طرح رتبه‌بندي معلمان از مسير و فلسفه اصلي خود كه ربطي به معيشت معلمان نداشت و هدفش ايجاد رقابت و انگيزه براي بهبود عملكرد معلمان بود، خارج شده است و هر چند آنچه در ابتدا طراحي شده بود با آنچه قرار است اجرايي شود مانند همان فيل بي‌دم و اشكم است، اما اين نگراني وجود دارد كه سال تحصيلي آينده كه حدود سه ماه ديگر آغاز مي‌شود متاثر از اين بي‌تدبيري مثل سال تحصيلي جاري پر از چالش و تنش شود. تجربه سال‌هاي اخير و سماجت معلمان در مطالبه‌گري نشان داده است كه اگر حداقل پاسخ‌ها به اين صنف داده نشود، تحركات اعتراضي و كنش‌هاي صنفي آنها ادامه خواهد داشت و اگر اين‌گونه باشد سال تحصيلي جديد كه پس از سه سال كرونايي انتظار مي‌رود با حضوري شدن كلاس‌ها و تلاش مضاعف معلمان آسيب‌هاي دوره كرونا كمي جبران شود، بيم آن مي‌رود كه تنش‌هاي ناشي از بي‌تدبيري‌ها و بدقولي‌هاي مسوولان كاسه‌اش سر دانش‌آموزان بشكند. به‌‌رغم نگرش‌ها و انتظاراتي كه مسوولان و مديران از طرح رتبه‌بندي دارند معلمان فقط از منظر معيشتي به اين طرح مي‌نگرند، چراكه آنها بر اين باورند كه حقوق و مزاياي معلمان مطابق نرخ تورم و ميانگين دريافتي كاركنان دولت در سال‌هاي اخير افزايش نيافته و قانون مديريت خدمات كشوري يا همان نظام هماهنگ پرداخت هم اجرايي نشده است لذا با هر نام و با هر طرح و لايحه‌اي كه بر حقوق آنها افزوده شود موافق هستند و از آن استقبال مي‌كنند اما فقط با نگرش معطوف به جبران عدم افزايش‌هاي سال‌هاي گذشته.  
دولت و مجلس به ويژه وزير آموزش و پرورش و اعضاي كميسيون آموزش بايد بدانند كه طولاني شدن اجراي طرحي كه قرار بود از ابتداي سال گذشته عملي شود و بعد وعده اجراي آن از مهر گذشته را دادند و بعد هم گفته شد كه از ابتداي سال جاري اجرايي خواهد شد، دودش به چشم بيش از 15 ميليون دانش‌آموز و خانواده‌هايي مي‌رود كه با هزاران اميد و آرزو فرزندان‌شان را روانه مدارس مي‌كنند، مدارسي كه در همين وضعيت نيز ناكارآمد هستند و با معلمان ناراضي و معترض ناكارآمدتر خواهند شد.  لذا انتظار مي‌رود تابستان را فرصتي براي جلب رضايت و ايجاد اميد به معلمان دانسته و مهر آينده و سال تحصيلي جديد را پس از سه سال كرونايي و در شرايط سخت اقتصادي و اجتماعي با نشاط آغاز كرده تا كودكان و نوجوانان اين مرز و بوم بيش از اين آسيب نبينند.
 
سایر اخبار این روزنامه