بلیط هواپیما

ايستگاه هاي ناپيداي متروي تبريز!

با وجود طراحي کامل خطوط سه گانه مترو در تبريز ايستگاه هاي قطار شهري تبريز در حال تغيير جانمايي هستند
سيد مرتضي احمدپور
32 سال از طرح اوليه متروي تبريز و 7 سال از بهره برداري از اين سيستم حمل و نقل شهري مي گذرد و با وجود طراحي اوليه 4 خط اصلي و يک خط حومه اي براي قطار شهري تبريز تاکنون تنها يک خط با 12ايستگاه به بهره برداري رسيده اما در عمل يکي از مهمترين ايستگاه ها يعني ايستگاه شهيد بهشتي مسافر گيري ندارد و متروي تبريز در 11 ايستگاه مسافرگيري مي کند. علاوه بر اين ايستگاه هاي ديگر متروي تبريز که قرار است به بهره برداري برسد دچار تغييراتي در جانمايي شده و حتي برخي ايستگاه ها حذف و اضافه شده است.
ايستگاه هاي متروکه متروي تبريز
ناصر جواني يکي از شهروندان تبريزي ساکن کوي لاله است که از خاک خوردن ايستگاه هاي مترو در اين منطقه گله مند است و مي گويد: ايستگاه لاله و يک ايستگاه ديگر در جلاليه چند سالي است افتتاح شده اما به بهره برداري نرسيده و گاهي برخي شيشه هاي ايستگاه که مشرف به خيابان است با سنگ پراني شکسته مي شود.
وي ادامه مي دهد: چند سال قبل گفته شد اين ايستگاه مسافرگيري خواهد کرد اما نه تنها خبري از بهره برداري عملي از آن نيست بلکه حرفهايي از تغيير ايستگاه ها هم به گوش مي رسد .اين در حالي است که بهره برداري از اين ايستگاه مي تواند مشکل حمل و نقل شرق به غرب تبريز را تا حد زيادي حل کند.
تغييرات متعدد در طراحي، اجرا و بهره برداري از مترو
احمد جهانپور، کارشناس شهرسازي با اشاره به روند 20 ساله اجراي متروي تبريز مي گويد: در مدت 20 سال اخير تغييرات زيادي شامل متروي تبريز شده و نه تنها يک يا چند ايستگاه بلکه يکي از خطوط اصلي متروي تبريز هم حذف شده است. وي ادامه مي دهد: هزينه بسيار زيادي تا کنون براي متروي تبريز صرف شده و حتي برخي کارشناسان شهرسازي معتقدند با اين هزينه مي شد تمام خطوط حمل و نقل ترکيبي به جز مترو را در تبريز تقويت کرده و ناوگان حمل و نقل عمومي را هم تجهيز نمود. وي يادآور مي شود: سرنوشت خط چهارم که به شکل تراموا و روي زميني خواهد بود در هاله اي از ابهام قرار دارد؛س چرا که اين خط و ايستگاه هاي آن نيازمند هزينه بالاي مسير گشايي است. به اعتقاد اين کارشناس شهرسازي خط اول متروي تبريز که از ائل گلي شروع شده و تاکنون به ميدان کهن رسيده است يکي از بلا استفاده ترين خطوط متروي کشور بوده و اغلب ايستگاه هاي آن کاربرد چنداني ندارد، چرا که اين خط مترو در مناطق کم ترافيک تبريز طراحي شده و شامل مناطق بالا شهري تبريز است که اغلب سکنه آن خودروي شخصي دارند.
ناپديد شدن ايستگاه هاي مترو در تبريز
روح الله دهقان نژاد ، رئيس کميسيون تحقيق و نظارت شوراي شهر تبريز با اشاره به روند اجرايي در قطار شهري تبريز و حذف و اصلاح برخي ايستگاه ها مي گويد: موضوع حذف برخي
ايستگاه ها از جمله ايستگاه 18 خط دوم متروي تبريز مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفته  و اين موضوع از مديريت متروي تبريز هم سوال شده است. اين عضو شوراي شهر تبريز ادامه مي دهد: مسئولان مترو اعلام کرده اند که روي ايستگاه خاک ريخته شده ولي عمليات زير زمين ادامه دارد اما سوال مردم اينجاست که چرا هيچ عملياتي مشاهده نمي شود و اقدامات قبلي براي چه بود؟ وي خاطر نشان مي کند: علاوه بر اين مورد تخلفات ديگري در قطار شهري تبريز و روند اجرا و بهره برداري از آن صورت مي گيرد که تذکرات متعددي به شهردار و فرماندار و استانداري داده شده است.

جانمايي ايستگاه هاي متروي تبريز نيازمند بازنگري
شهردار تبريزبا اشاره به وجود برخي انتقادات درمورد متروي تبريز و ايستگاه هاي آن مي گويد: اصلاح جانمايي ايستگاه‌هاي خط 2 مترو تبريزرا مي پذيريم و به عنوان يکي از اولويت‌هاي اساسي سازمان حمل و نقل ريلي شهرداري تبريز مورد توجه قرار دارد. يعقوب هوشيار بااشاره به تشکيل جلسات متعدد بررسي مشکلات و مسائل پروژه متروي تبريز تصريح مي کند: اين جلسات  با حضور معاونان شهرداري، شهرداران مناطق و سرپرست سازمان حمل و نقل ريلي شهرداري تبريز  برگزار مي شود و سرعت بخشي بر عمليات اجرايي خط 1 و 2 مترو تبريز مورد توجه است.
وي با اشاره به نصب روزشمار اتمام عمليات عمراني در ايستگاه لاله در  خط يک مترو تبريز ادامه مي دهد: انتظار مي‌رود روزشمار اتمام عمليات در ايستگاه‌هاي قونقا و گزران خط يک مترو تبريز نيز به زودي نصب شده و مردم در جريان آخرين اقدامات صورت گرفته قرار بگيرند.
وي با رد حذف خطوط مترو در تبريز اذعان مي کند: اين خطوط به ترتيب و با اولويت در دستور کار قرار دارد ولي در مرحله نخست اتمام خط اول متروي تبريز به عنوان يک مطالبه عمومي در دستور کار قرار دارد.