در آینده نزدیک توافقی در کار نخواهد بود

‌امیرعلی ابوالفتح تحلیلگر مسائل بین‌الملل شرايط کنوني برجام چندان وضعيت جديدي نيست و چند ماه پيش و حتي يک سال پيش نيز همين شرايط را شاهد بوديم. لذا با اين رويه مذاکرات تا آينده قابل پيش بيني به نتيجه نخواهد رسيد. به‌خاطر اينکه اختلافات ميان ايران و آمريکا بسيار عميق است و فاصله خيلي زيادي با يکديگر دارند. لذا آمريکايي‌ها همان سياست تحريم‌ خود را ادامه مي‌دهند. همان چيزي که از زمان ترامپ شروع شده و ايران هم همواره تاکيد داشته که آماده توافق است. اما توافق مدنظر آمريکايي‌ها با توافق مدنظر ايران متفاوت است و از اين جهت با وجود اينکه اظهار نظرهاي مختلفي مطرح مي‌شود اما هنوز هيچ چيزي رخ نداده است. از طرف ديگر اينکه گفته مي‌شود که آمريکايي‌ها منتظر انتخابات 17 نوامبر کنگره هستند و پس از آن در خصوص برجام، توافق و از سرگيري مذاکرات تصميم‌گيري خواهند کرد بايد گفت که به احتمال قريب به يقين پس از انتخابات َآمريکا نيز گشايشي حاصل نخواهد شد. چرا که اساسا اين موضوع ربطي به انتخابات ندارد که بگوييم پيش از انتخابات يا پس از انتخابات چه خواهد شد. از زماني که آمريکاي ترامپ از برجام خارج شد دو سه انتخابات اعم از انتخابات رياست‌جمهوري در آمريکا، انتخابات مجلس در ايران، انتخابات کنگره در آمريکا و انتخابات رياست‌جمهوري در ايران که هيچکدام از اين انتخابات‌ها در اين بن‌بست کمک کننده نبودند. از اين جهت است که هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده است. اينکه هر از گاهي خبري از برجام و تحولات پيرامون آن منتشر شود، اشخاصي در خصوص آن به صحبت بپردازند و بر اساس آن اين نتيجه‌گيري صورت پذيرد که به سمت توافق مي‌رويم چندان محتمل نيست. در خصوص تحريم‌هاي جديد آمريکا نيز بايد به اين نکته توجه کرد که تحريم به صورت موضوعي نيست و موضوع جديدي مطرح نمي‌شود بلکه اين اسامي هستند که اضافه مي‌شوند. اتفاقي که مي‌افتد اينکه آمريکايي‌ها با هر اتفاقي که در هر حوزه‌هايي مثل حقوق بشر از سوي ايران رخ دهد چند شخصيت حقيقي يا حقوقي را وارد ليست مي‌کنند. از اين جهت به لحاظ ماهيتي تغييري در تحريم‌ها صورت نگرفته و فقط به تعداد آنها اضافه شده است. خودشان مي‌گويند 1700 يا 1800 تحريم عليه ايران دارند که اگر 100 تحريم به آن اضافه شود يا کم شود چندان تفاوتي ندارد و به لحاظ اثر‌گذاري اقتصادي فرقي نمي‌کند. فقط حالت رواني دارد که مي‌خواهند با اين کار بگويند که ما اقدامات ايران را بي‌پاسخ نمي‌گذاريم. آنچه مشخص است تا پنج شش هفته آينده بعيد است که توافقي صورت بگيرد و در آينده نزديک 2 ماهه اتفاقي نخواهد افتاد.