به‌جای درمان ابرو چشم را کور نکنیم

علی نجفی توانا رئیس اسبق کانون وکلا اظهارات يکي از نمايندگان محترم خانم مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با لزوم تشديد مجازات بدحجابي در شرايط کنوني که جامعه بيش از هرچيزي به آرامش نيازمند است، مطلوب نيست. اين نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي راه‌حل يک پديده اجتماعي را صرفا در تشديد کيفر مي‌بيند و چنين اظهاراتي نشان مي‌دهد گويا تسلطي بر مباحث فرهنگي ندارد. با اينکه نماينده ملت و امانت‌دار مردمي هستند که به آنها از سوي مردم ماموريت داده شده که با آسيب شناسي و علل سنجي پديده‌هاي اجتماعي را شناسايي و نسبت به ارائه راه‌حل اقدام کند اما متأسفانه با چنين صحبت‌هايي گويا قصد دارند به جاي درمان ابرو چشم را کور کنند. سوالي که در اين ارتباط به اذهان خطور مي‌کند اين است که درکجاي دنيا پديده‌هاي فرهنگي را با صرف مجازات درمان مي‌کنند؟ اگر چنين موردي وجود دارد چرا از آن ياد نمي‌شود؟ آيا تجربه‌هاي متعدد دهه‌هاي گذشته که مکرر بر طبل مجازات کوبيديم و از مواد مخدر تا سرقت تا ارتشاء و اختلاس را با تيغ تشديد مجازات براي مرتکبين خطرناک نشان داديم تا بتوانيم از تکرار جرم در جامعه جلوگيري کنيم، موفق بوده است؟ آيا با توسل به اين روش‌ها موفق به مهار پديده بزهکاري شده‌ايم؟ اگر شده‌ايم چرا هيچ‌گاه حلقه تکرار جرم خصوصا جرايمي مانند اختلاس متوقف نشده است؟ نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي به جاي اينکه از مرکز پژوهش‌ها يا ساير نهادهاي علمي کمک بطلبد و علت اصلي برخي هنجارها را شناسايي کند و براي آن راهکار علمي ايجاد کنند، اکنون معتقد به تشديد مجازات آن هم براي کنترل يک پديده صرفا اجتماعي هستند. البته اين نماينده محترم به عنوان يک نماينده حق اظهار نظر نسبت به هر مطلبي را دارد اما به خوبي مي‌دانند که مجازات هر فردي که مرتکب فعلي شده باشد بايد در ابتدا آن فعل طبق قانون به جرم تعريف شده باشد و تا زماني که قانوني در اين زمينه تصويب نشده است، با اتکا بر اصل قانوني بودن جرم و مجازات نمي‌توان مجازاتي را تشديد کرد. ضمن آنکه بارها گفته‌ايم و باز مي‌گوييم که با تشديد مجازات مشکل مسائل فرهنگي حل نشده و نخواهد شد. براي رسيدن به راه‌حل براي پديده‌هاي اجتماعي بايد راهکارهايي متفاوت در نظر گرفته شود. نه اينکه هر پديده و ناهنجاري را جرم تلقي کنيم و قصد داشته باشيم با مجازات و تشديد مجازات آن را کنترل کنيم. چنين روش‌هايي نه در گذشته جواب داده و نه در آينده جواب خواهد داد. در شرايط فعلي که مردم انتظار دارند مشکلات حل شود اگر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي قصد حل مشکلات کشور را دارند بايد ضمن کوتاه کردن دست رانتخواران با مفسدين اقتصادي برخورد جدي صورت دهند و با مراجعه به افکار عمومي قوانيني را به تصويب برسانند تا چالش‌هاي موجود مرتفع شود وگرنه با پديده بدحجابي نمي‌توان با مجازات برخوردکرد. وعده‌هايي در اين جهت داده شده است نبايد اين وعده‌ها با چنين اظهار نظرهايي با حاشيه روبه‌رو شود.