اروپا دست از پا خطا نکند

 
 
 
 


سپاه پاسداران يک نهاد نظامي و مردمي است که علاوه بر اينکه ماموريت نظامي برعهده دارد در کمک به مردم آسيب ديده مناطق مختلف غرب آسيا و حتي جهان نقش تاثيرگذاري دارد. در حوادثي که در طول دو دهه گذشته رخ داد، خصوصا در اينکه داعش و گروهک‌هاي تکفيري در سوريه و عراق به کشتار مردم پرداختند، سپاه پاسداران با تحمل هزينه‌هاي سنگين انساني به دفاع از مردم اين کشورها که مورد آسيب داعش قرار گرفته بودند، پرداخت و مواضع اين گروهک خطرناک تکفيري را در عراق و سوريه سرکوب کرد و اقدامي کاملا انساني در جهت حمايت از مردم بي‌دفاع منطقه انجام داد آن هم به اعتبار اينکه داعش بيشترين جنايت را در طول يک دهه گذشته عليه مردم منطقه انجام داد. با توجه به اينکه داعش بعد از خاورميانه احتمالا به سمت اروپا متمايل مي‌شد زيرا اين گروهک تروريستي عمليات‌هايي در کشورهاي اروپايي از جمله فرانسه و انگلستان انجام داد نشان مي‌دهد که اگر ماموريت‌هاي تعريف شده سپاه پاسداران براي مقابله با اين گروه تروريستي نبود، قطعا داعش نفوذ بيشتري در اروپا داشت و اروپا را به مرکزي براي عمليات‌هاي تروريستي خود مبدل مي‌کرد. از اين رو طبيعي است که اقدام اتحاديه اروپا در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هيچ گونه خللي در ماموريت‌هاي سپاه نخواهد داشت و خود اتحاديه اروپا از اين تصميم آسيب جدي خواهد ديد زيرا ايران مي‌تواند تصميمات تنبيهي شديدي عليه اتحاديه اروپا اعمال کند. اروپا در حوادث اخير ايران مقصودهايي را در دستور کار داشت و با هوشياري مردم نتوانست به آنها دست يابد. نهادهاي امنيتي، نظامي و مدني و مردمي اجازه اجراي طرح اروپايي‌ها براي تجزيه ايران را ندادند. از اين رو طرح اروپا و آمريکا براي ناامن کردن ايران با شکست روبه‌رو شد. از اين رو اتحاديه اروپا از روي عصبانيت و انفعال دست به اين اقدام زده است و سپاه پاسداران که مورد احترام جامعه اسلامي قرار دارد را در ليست سازمان‌هاي تروريستي قرار داده است و ايران نيز در زمان مناسب و با استفاده از مکانيزم مجلس شوراي اسلامي دست به اقدام متقابل خواهد زد. اتحاديه اروپا به‌خاطر اين اقدام خطرناک احتمالا متحمل شرايط خوبي نخواهد شد چرا که ايران در زمان مناسب اقدامي متقابل در مورد اروپا را در دستور کار خود قرار خواهد داد.