محمد جواد لاریجانی: نباید از تهدیدها بترسیم

آرمان ملي: يک تحليلگر مسائل سياسي در خصوص نقش ايران در تحولات امروزين صحنه‌ بين‌المللي اظهار داشت: فهم واقع‌بينانه واقعاً کليدي است براي اينکه ما بدانيم اوضاع در چه حالي است؛ به‌خصوص در زماني که انواع مکانيسم‌هاي مدرن‌شده و مهندسي‌شده براي تغيير فهم ما در کار است. امروز اگر ما بخواهيم يک پديده‌اي را در صحنه‌ جهاني بفهميم واقعاً کار مشکلي است. چون در فضاي مجازي، ابرهاي زيادي از چيزي که اسمش اطلاعات است وجود دارد که در واقع ضدّاطلاعات است. اين ضدّاطلاعات بر ذهن مسئولين، ذهن فرهيختگان و ذهن عموم مردم، تأثير زيادي مي‌گذارد لذا فهم واقعيت کار چندان آساني نيست. خب حالا مي‌خواهيم ببينيم وضعيت امروز صحنه‌ جهاني چيست، تحولاتش چگونه است و جايگاه ايران کجاست. ابتدا بايد از سوابق شروع کنيم. محمد جواد لاريجاني در خصوص نقش نظام‌هايي مانند جمهوري اسلامي و ساخت سياسي آن به‌خصوص مقام معظم رهبري گفت: به نظر من نقش ايشان هم در سطح القاي تصوير واقع‌بينانه از شرايط است و هم در ترسيم خطوط عملي براي آينده. تصوير واقع‌بينانه خيلي مهم است. اگر ما بنا باشد فکر کنيم که در مقابل اين هژمون غربي، توان مقاومت نداريم خب طبيعي است که تصورمان از وضعيت جور خاصي خواهد بود؛ اما اگر فکر کنيم نه اين هيبتي که آن‌ها مدعي‌اش هستند، هيبتي پوشالي است و مقاومت يک کار اصولي است، مقاومت اصولي حتماً موفق خواهد شد و علائمش هم وجود دارد. يک نمونه مثلاً مساله‌ تحريم‌هاست. تحريم‌هايي که عليه ايران است از ابتداي انقلاب بوده حالا اين‌ها تشديدش کردند و تبليغاتش را زياد کردند. ما هم تنها نيستيم غير از روسيه که اخيراً تحريم‌هاي وسيع دارد، کشورهاي ديگري هم تحت تحريم بوده‌اند. در مقابل تحريم چه‌کار بايد بکنيم؟ ما بايد هميشه مطالبه رفع تحريم کنيم چون تحريم يک تجاوز به حقوق يک ملت است. تحريم يک اقدام بين‌المللي نيست. يک تجاوز است. در مقابل تجاوز بايد ايستاد؛ اما استراتژي عملي ما بي‌خاصيت کردن تحريم است. ابتنا بر امکانات خودمان، چه ملي، چه همسايگي، چه ساير امور؛ يعني ما جهان و خانواده‌ جهاني را فقط چند تا کشور غربي ندانيم. خانواده‌ جهاني بسيار بزرگ است. وي افزود: استراتژي دوم ترسيم استراتژي مقاومت است، همکاري است و اينکه ما در اين جريان پيروز خواهيم شد و قدرت هژمونيک را ما مطلق نبينيم. تفاوت اين مقاومتي که ما در ايران راجع به آن صحبت مي‌کنيم با مقاومت‌هاي ديگر در دنيا در همين قسمت است. يک ژانري از مقاومت در ايران تعريف‌شده و عمل شده؛ که محورش درواقع حق‌مداري منبعث از تفکر اسلامي است. ما خجالت نمي‌کشيم از اينکه مطرح کنيم در دنيا که افکار ما منبعث از اسلام است. افتخار مي‌کنيم به اين قضيه. احياي حرکت اسلامي خودش بخش مهمي از اين جهت حق‌گرايي مقابله با سلطه است. ما وقتي مي‌خواهيم راجع به خودمان صحبت کنيم سرچشمه‌ قدرت را فراموش نکنيم. لاريجاني ادامه داد: نکته‌ بعد اين است که ما از تهديدها نبايد بترسيم؛ آن‌هايي که دنبال سيطره‌ نظام بر دنيا هستند توپ و تفنگ و اسلحه‌شان را به رخ مي‌کشند ديگر.